VA-mässan pausar

VA-mässan pausar
VA-mässan 2024 måste tyvärr pausas, det innebär att den mässa som är planerad till den 24–26 september inte genomförs.

VA-branschen, som många andra branscher, påverkas av förändringar i omvärlden och det påverkar i sin tur planeringen av att genomföra mässan 2024. Vi vill att VA-mässan fortsatt ska vara en attraktiv och viktig mässa för VA-branschen. 

  - Att anpassa och utveckla våra mässor och event utifrån branschens behov och förändringar i omvärlden är vårt uppdrag på Elmia. Vi jobbar nära och tillsammans med branscherna för att skapa rätt förutsättningar för att träffas, göra affärer och ta del av innovationer, säger Agne Bengtsson, vd Elmia AB. 
Agne fortsätter:

  - Med VA-mässan har vi goda samarbeten med branschen och samarbetspartners som vi är måna om att vårda. Att vi nu tar en paus innebär att vi har möjlighet att lyssna in behov och utveckla mässan.

 

Våra utställare kontaktas separat med information om hantering av sin bokade monter.