SurfCleaner hjälper Ragn-Sells att återvinna nästan 100 procent olja

SurfCleaner hjälper Ragn-Sells att återvinna nästan 100 procent olja
Vattenreningsspecialisten SurfCleaner levererar två skimmer/separatorhybrider till Ragn-Sells. De kommer att fördubbla Ragn-Sells oljeåtervinningsgrad till nästan 100 procent. Den separerade oljan kan återanvändas och säljas, vilket bidrar till den cirkulära ekonomin och kan öka Ragn-Sells intäkter.

Ragn-Sells är ett av Skandinaviens ledande företag inom avfallshantering, återvinning och miljö. Varje år hanterar anläggningen i Högbytorp ca 40 000 ton olja från verkstäder, hamnar och industrier.
SurfCleaners skimmer/separatorhybrider, SCO 1000 och SCO 8000, är de första i sitt slag i världen. Nu kommer de att användas på Ragn-Sells anläggning Högbytorp, som tar emot fler än 100 sugbilar med oljeskadat vatten varje vecka. "Om vi menar allvar med att skapa ett hållbart samhälle, måste vi återanvända resurser som till exempel olja. Många vet inte att spillolja kan återvinnas, återintroduceras på marknaden och användas igen." Mikael Andersson, VD, SurfCleaner

Johan Jubner

johan.jubner@surfcleaner.com