Vad händer på mässan?

Fyll på med kunskap och värdefulla erfarenheter genom seminarieprogrammet och det öppna scenprogrammet. Nätverka med branschens expertis, kollegor, kunder och nya kontakter. På Innovationstorget byggs broar till framtiden för branschen och på mässgolvet visar de ledande leverantörerna sina nyheter.
Nätverka