”Ett guldläge för oss att vara med”

”Ett guldläge för oss att vara med”
Lite som julafton. Så beskriver Elin Lavonen, vattenspecialist hos BioCell Analytica, känslan efter VA-mässan 2022. BioCell Analytica stod tillsammans med WIN Water på innovationstorget och resultatet, ja, det blev många nya kontakter och en hel del samtal att följa upp efter mässan.

Hur vill du sammanfatta VA-mässan 2022 för BioCell Analytica?

– Jag var helt slut när vi åkte hem, men också alldeles upplyft av alla de kontakter som vi hade knutit. För oss som är ett litet bolag var det superbra att stå tillsammans med WIN Water och på så sätt bli en del av ett större sammanhang. Alla småbolag hjälptes åt att dra besökare till varandra och det var en fin stämning i den gemensamma montern. Det hände dessutom mycket vid oss eftersom vi stod precis vid innovationsscenen, så vi kunde ta del av alla föreläsningar. Det gjorde att mässan blev mer än bara en utställning, vilket var väldigt positivt.

 

Hur blev resultatet av mässan för er del?

– För oss handlar det om win-win, inte att pracka på besökarna en produkt, och vi tror det är viktigt för branschen att hitta nya lösningar där vi kan dra nytta av varandra. Vi fick bra kontakt med andra företag och det var dessutom många kommuner som fick upp ögonen för hur vi kan hjälpa dem. Det gjorde att vi fick gott om uppslag och en hel del att följa upp efter mässan.

 

Hur viktigt är det för er att knyta nya kontakter?

– Vi är ett analysföretag som sysslar med vattenanalys. Det första införsäljningssteget för oss är att informera om vad vi gör och varför det är viktigt med vår typ av metod. VA-bolag har en hel del krav på sig och några av dem är lite diffusa, där kan våra metoder passa väldigt bra in. Därför är det så positivt att kunna berätta om vilka vi är och att fortsätta diskussionerna med de teknikbolag och konsulter som vi knöt kontakt med under mässan.

 

Vad går er metod kortfattat ut på?

– Vi använder odlade celler för att mäta olika typer av biologiska effekter av till exempel hormonstörande ämnen. Vanligtvis mäter man halten av några utvalda ämnen i ett prov, men vi mäter den totala effekten av alla ämnen som kan ha effekt på hälsa eller miljö. Det här gör vi på cellnivå vilket innebär att metoden fungerar lite som ett tidigt varningssystem. I Sverige är vi unika med att erbjuda metoden på kommersiell basis men globalt är den på framfart. Det finns många ämnen att ta hänsyn till och det har länge pratats om cocktaileffekter, men det är oklart hur det ska mätas. Nya förslag och direktiv för ytvatten är på gång inom EU som möjligtvis kommer att innehålla krav om att mäta hormonstörande effekter.

 

Vad är den stora fördelen med mässor som VA-mässan?

– För oss är det ett guldläge att vara med på de här mötesplatserna och kunna knyta alla de här kontakterna. VA-mässan samlar dessutom många olika områden inom VA-branschen så det blev lite som julafton att vara på plats. Det var verkligen en upplevelse och samtidigt otroligt inspirerande att få en förståelse för alla sidor och aktörer i branschen.