VA-mässan ingår samarbete med SSTT för delar av seminarieprogrammet

VA-mässan ingår samarbete med SSTT för delar av seminarieprogrammet
SSTT, en trogen deltagare på VA-mässan samt kunskapscenter som arrangerar branschmöten och utbildningar inom bland annat schaktfri teknik, kommer att bidra med sin djupa kunskap och erfarenhet till seminarieprogrammet på VA-mässan 2024. Deras medverkan kommer inte bara att berika diskussionerna utan också erbjuda insikter om de senaste innovationerna och bästa praxis inom schaktfri teknik. 

– Vi är glada över samarbetet med SSTT, en trogen och viktig deltagare på VA-mässan. Deras expertis förstärker det slutna seminarieprogrammet där mer nischade och fördjupande presentationer äger rum. Tillsammans med SSTT och övriga samarbetspartners kommer vi att erbjuda en mässa som inte bara speglar branschens nuvarande utmaningar och möjligheter, utan också leder vägen för framtida innovation och utveckling inom VA-sektorn, säger Elin Richardsson, mässansvarig för VA-mässan.

SSTT kommer att synas på utomhusområdet som en del av mässans nya satsning där montrarna har ett gemensamt scen- och torgområde. Här ges utställande företag möjlighet att visa upp exempelvis rörinspektionsbussar och andra större fordon samt hålla demonstrationer.