Vattenläckage är omätt vatten

Vattenläckage är omätt vatten
Inom VA pratas det mycket om vattenläckage. Oftast ligger detta mellan 20-35% av allt vatten som tillförs VA-systemet. Men vad är egentligen läckage?

Läckage kan delas upp i tre typer: 1. Brustna rördetaljer 2. Långsamma läckage i VA-systemet 3. Omätt vatten.

Brustna rördetaljer ger upphov till plötsliga och stora vattenläckage. Långsamma läckage är svårare att upptäcka men kan detekteras genom algoritmstyrd zonövervakning i mjukvara såsom Ambisolution. Omätt vatten är sådant som tillfaller kunden utan debitering. Många i branschen hävdar att detta är den största delen "läckage".

Ambiductors vattenmätare W1 har mycket låga startflöden. Konkurrerande ultraljudsmätare har oftast dubbelt så högt startflöde och mekaniska mätare upp till 5 gånger så högt. Om bara 5% av en kommun med 55 000 vattenmätare har läckande toaletter/kranar kan därför ca: 1,8 miljoner SEK per år gå förlorade med andra ultraljudsmätare.

I filmen ser man tydligt hur otäta kranar (och otäta toaletter) förbrukar vatten som aldrig debiteras. Detta klassas som läckage men är i själva verket omätt förbrukning av vatten. https://www.youtube.com/watch?v=And1nByI6Os Lösningen på omätt vatten heter Qalcosonic W1 och andra läckage Ambisolution.

Se mer på VA-mässan på Elmia, Jönköping 29-31 mars.

Karl-Johan Hultman

kalle.hultman@ambiductor.se