12 - 14 nov. 2024

Samverkan nyckeln till smart industri

Samverkan nyckeln till smart industri
Tillverkningsindustrin står idag inför stora utmaningar. På kort sikt handlar det om höga energipriser, och på längre sikt behöver hållbarhetsmålen nås. För att kunna ta sig an dessa utmaningar behöver industrin arbeta smartare, inte minst genom ny teknik. Och ny teknik skapas genom samverkan.

För många är digitalisering inom industrin ett otydligt begrepp, och man vet inte vart man ska vända sig för att införskaffa annat än vanliga datorer. Men teknik påverkar de flesta områdena inom ett företag idag, och det finns fler digitala lösningar att tillgå än någonsin.

Industrin har alltså många teknikföretag med unika innovationer att vända sig till idag, men de skapar inte sina lösningar i ett vakuum. Det är genom att ta del av industrins utmaningar som nya innovationer ser dagens ljus. Gemensamma projekt och forum är nödvändiga för att föra utvecklingen framåt.

Genom att följa med i den tekniska utvecklingen kan tillverkare sänka sina energikostnader, öka sin konkurrenskraft genom att erbjuda smartare produkter och vara med och skapa en mer hållbar framtid.

 

Ta hjälp att spara på energiförbrukningen

Teknikföretaget DAZOQ hjälper tillverknings- och processindustrin att effektivisera sin energianvändning. Med hjälp av trådlösa sensorer mäter de sina kunders energiförbrukning. Datan samlas, trender analyseras och DAZOQ kommer sedan med besparingsförslag.  

Deras lösning har effektiviserat energianvändningen för bland annat BTT Plåt i Kisa, som har kunnat anpassa både sitt arbetssätt och hur de bemannar sin verksamhet för att undvika energispill och betala mindre för den el som används.

– Vår lösning ger snabba och enkla besparingar redan på kort sikt, utan stora investeringar, säger Victor Borén, affärsutvecklare på DAZOQ.

Det börjar med energiförbrukningen, men DAZOQ kan hjälpa till med ytterligare parametrar ju mer data som samlas in. Tillsammans med kunden utformar de arbetsrutiner och ser över externa avtal. Och samarbetet växer, även indirekt mellan olika företag.

– Vi drar fördel av våra erfarenheter från andra kunder i liknande situationer. Över tid har vi genom vår samverkan med olika företag samlat ihop en hel verktygslåda med effektiva lösningar, säger Victor Borén.

Läs mer om DAZOQs samarbete med BTT Plåt här

 

Skapa hållbarhet genom delad data

Hand i hand med energifrågan går hållbarhetsfrågan – den absolut viktigaste utmaningen vi står inför idag.

Något som allt mer efterfrågas när det kommer till hållbarhet är information om CO2-avtrycket hos produkter genom hela värdekedjan. Många företag har endast koll på sina egna siffror, och de är vanligtvis bara en bråkdel av det totala utsläppet.

Ett företag som har tagit fasta på utmaningen med produkters CO2-avtryck är ChainTraced. De ingår i ett projekt tillsammans med ståltillverkaren SSAB och deras kund Nitator, som syftar till att underlätta informationsflödet mellan aktörerna.

Genom en teknisk plattform som tillhandahålls av ChainTraced kan SSAB på ett enkelt sätt förmedla viktig information om de produkter som de levererar till Nitator. Materialet kommer tillsammans med ett produktpass som bland annat anger CO2-avtryck.

Nitator kan i sin tur uppdatera produktpassen med information utifrån deras egna processer, och ge vidare den samlade information till sina kunder. På så sätt kan fullständig data om CO2-avtrycket följa med produkterna genom hela värdekedjan.

– Tidigare har företag bara optimerat sin egen interna process, och har inte tänkt så mycket på helheten. Då blir det suboptimeringar, och kostnaden flyttas bara runt i värdekedjan. Med fullständig och delad data kan man dra rätt slutsatser och göra rätt hållbarhetsförändringar tillsammans, säger Victor Andersson, VD för Chaintraced.

Läs mer om ChainTraceds samarbete med SSAB och Nitator här

 

Kom till hjärtat av industrins kunskapsdelning

Någon som har passion för samarbetet kring ny teknik är Magnus Mörstam, samordnare för Tech Arena som i höst är en del av Elmia Subcontractor 2022, den ledande arenan för kunskap, innovation och framtidens tillverkningsindustri.

–Vi vill skapa mötet och bjuda in till samtal mellan de som utvecklar nya digitala tekniker och industrin, för det är när kunskap möts och kompetenser kombineras som nya innovationer uppstår, säger Magnus Mörstam.

På Tech Arena kommer besökarna kunna ta del av riktiga case från utställande teknikföretag. DAZOQ och ChainTraced, bland många andra, kommer att presentera sina respektive samarbeten för mässans besökare.

Arenan blir en möjlighet för besökare att se hur nya innovationer tillämpas i praktiken, att fysiskt få känna på produkterna i en interaktiv miljö, att lyssna till experter och att knyta nya kontakter med de främsta aktörerna inom ny teknik.

 

Möt experter och skapa relationer – Läs mer om Tech Arena här

 

 

/contentassets/83fb8d14262d4b15a0e0198f740751a7/kundbild_dazoq.jpg
/contentassets/7341ab75c8f04c798ab50aaba75562b4/chaintraced_quality-control-man_1920x1080.jpg
/contentassets/dd16f8493fd248b78076664cea845f40/samverkan_smartindustri_1920x1080.jpg