12 - 14 nov. 2024

Industrins framtid formas på Elmia Subcontractor

Industrins framtid formas på Elmia Subcontractor
Smart industri. Hållbarhet. Samverkan och Kompetens. På Elmia Subcontractor 2021 pekar branschen ut riktningen för svensk tillverkningsindustri. Fyra heta ämnen som på industrins starkaste arena går från utmaningar till nya affärsmöjligheter.

Det är på Elmia Subcontractor som affärer tar sin början. I år kanske mer än någonsin tidigare. Det är här som tillverkningsindustrin tar sig an de allra största framtidsutmaningar och visar på möjligheterna inom branschen. Oavsett om det handlar om uppkopplade produkter som pratar med varandra eller krav på hållbarhet och cirkulära affärsmodeller.

  Utmaningarna är samlade inom fyra teman – Smart industri, Hållbarhet, Kompetens samt Samverkan – som genomsyrar hela arenan. Från alla utställare, via samtalen i det digitala programmet till de innovativa casen på Subcontractor TechArena och Subcontractor InnoDex.

  För Lesjöfors, som är en av årets ambassadörer, är hållbarhet en prioriterad fråga och koncernen jobbar aktivt utifrån FN:s globala hållbarhetsmål. Biogasol, grön el och cirkulära flöden är några delar som ingår i strategin.

  – Vårt arbete med hållbarhet adderar ett mervärde på oss som leverantör. Tittar vi på hela värdekedjan kan vi enkelt räkna hem de investeringar som vi gör. Kan vi erbjuda våra kunder ett hållbart alternativ och samtidigt ta bättre betalt, ja, då går hållbarhet och affärer hand i hand, säger Ola Tengroth, vd på Lesjöfors.

I år är det utställarna som står i rampljuset under mässans fyra dagar. I det digitala programmet känner vi på pulsen från mässgolvet och visar på innovationsförmågan inom svensk tillverkningsindustri genom att besöka ett antal utställare i deras montrar.

  Även djupare panelsamtal om industrins framtid får plats i programmet. Här deltar exempelvis energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman, Sinf, FKG och inte minst våra ambassadörer för att diskutera hur spelplanen kommer att se ut efter covid-19.

  På så sätt är programmet precis den katalysator som industrin behöver för att vi tillsammans ska kunna peka ut en gemensam väg in i framtiden.

  – Tekniken och dess möjligheter utvecklas varje dag. Därför är det viktigt att hela tiden försöka hålla sig uppdaterad. Tittar vi just i vår bransch är det få som vet hur långt 3D-printtekniken har kommit och som därför inte ser den som en naturlig serieproduktionsmetod, vilket den är. Det är bara genom effektiva produktionsmöjligheter och innovativ teknik som svensk tillverkningsindustri kan möta framtidens krav, säger Jan Löfving, vd på Prototal och en av årets ambassadörer för Elmia Subcontractor 2021.

 

Detta händer på Elmia Subcontractor 2021:

  • I det digitala programmet diskuterar branschen, politiker och akademin de hetaste frågorna för tillverkningsindustrin just nu med utgångspunkt i våra fyra teman Smart industri, Hållbarhet, Kompetens samt Samverkan.
  • Subcontractor TechArena är en ny satsning där den digitala teknikens möjligheter presenteras genom innovativa case från svenska företag. Se smarta lösningar som datainsamling genom sensorer, automatisk geometrioptimering som möjliggör för mer hållbara produkter samt hur digitala tvillingar ökar spårbarheten av material.
  • Subcontractor InnoDex – Innovation & Technical Design Expo – är arenan för industrins alla produktutvecklare, konstruktörer och designer. Här visas 60 innovativa material och tekniker som 3D-printad kolfiberkomposit, kaktusläder från Mexiko, en fullstor 3D-printad båt och ett elektriskt ledande tyg.
  • Subcontractor Connect arrangeras både fysiska och digitala möten mellan över 100 inköpare och leverantörer från hela Europa. Genom korta, effektiva och individuellt anpassade affärsmöten byggs grunden för framtidens värdefulla affärer.
/globalassets/bilder/massor/subcontractor/2021/innodex/2man-mote_innodex.jpg
/globalassets/bilder/massor/subcontractor/2021/artiklar/innodex_massgolvet.jpg