Industrins viktigaste frågor på agendan

Fyll på med ny kunskap och inspiration.

På scenen Subcontractor Direct genomförs intervjuer, paneldiskussioner, utfrågningar och föredrag som avhandlar industrins aktuella frågor och utmaningar. Programmet streamas live via YouTube.

_04_1920px.jpg

Lyssna till branschföreträdare, inköpare från storföretag, företrädare från näringslivet etc.