Besökarkoder - Leads

Elmia Garden - Leads

På besökarens namnbricka finns förutom namn och företag två viktiga uppgifter. Det ena är ansvars- och verksamhetsområde genom en bokstavskombination, se nedan. Det andra är ett sexsiffrigt besökar-id som du kan registrera under Leads efter att du loggat in som utställare. Finessen här är att du med dessa siffror får tillgång till allt som besökaren uppgett i sin registrering. Du kan koncentrera dig på säljandet, istället för administrationen!

Besides name and company two important pieces of information can be found on the entry card worn by the visitor. The first is a combination of letters signaling the area of responsibility and the area of activity as listed in the pre-registration. The second information is a six digit visitor-ID. By registering the visitor-ID and entering the number into the Leads program (online access via your web login) you can gain access to all information stated by the visitor in the registration. This allows you to put your focus on selling, instead of administrating!

 

Första bokstaven – Verksamhet/bransch:

Second letter - Area of Operations:

Garden Centre

Garden Centre

A

Bygg/Järnvaruhandel med trädgård

DIY Stores

B

Dagligvaruhandel med trädgård

Grocery Stores

C

Blomsterbutik

Florists

D

Tillverkare/Leverantör

Manufacturers/Suppliers

E

Skola/Utbildning

School/Training

F

Blomsterproducent

Blomsterproducent

G

Plantskola

Plantskola

H

Grönsaksproducent

Grönsaksproducent

I

Annat

Other

J

 

Andra bokstaven - Ansvarsområde/Befattning:

First letter - Area of Responsibility/Position:

Företagsledning

Management

a

Inköp

Buyer/Purchase

b

Marknadsföring/Försäljning

Marketing/Sales

c

Lager/Logistik

Storage/Logistics

d

Butikspersonal

Staff

e

Produktion

Produktion

f

Annat

Other

g

 

Exempel/Example:

En besökarbadge med bokstavskombinationen bA, innebär att personen är ansvarig för Inköp och kommer från ett Garden center.

A badge with the letter combination bA, reveals that the person is responsible for Purchase and comes from a Garden centre.