Växter - Hälsokraft

I det här temat främjar växterna vår hälsa på ett eller annat sätt. Längtan efter att kunna skörda sin egen mat verkar inte gå över, snarare tvärt om. Att driva fram växter från frö har ännu inte nått sin kulmen. På det sättet speglar trenden den rådande ekonomin. Men den speglar också vår önskan om att må så bra som möjligt.

Inomhus pryder den hälsofrämjande aloe veran fönsterbrädan. Det är inte bara en skulpturalt vacker växt, den finns där också för dess hälsofrämjande egenskaper, bland annat för sin förmåga att lugna huden, när vi blivit solbrända till exempel. Det har fått sällskap av en ätbar oxalis tillsammans med den luftrenande klassikern Dr Westerlunds blomma.

Utomhus är det de nyttiga och antioxidantrika grönsakerna som dominerar, exempelvis rödbeta och vitlök. Växer som är användbara för att bygga rumslighet har också en plats i den här trenden, exempelvis häckväxter och klätterväxter.  Staket skapade för hand av vidjor ger den otyglade och lite vilda stilen som är rätt i stilen. Att odla för beredskap var det ingen som trodde att vi skulle behöva tänka på, bara för något år sedan. Nu hålls det föreläsningar på ämnet.  Hållbara grönsaker såsom rotfrukter och lök är bra val i det sammanhanget.

Bilderna i kollagen är från: iBulb, Pelargonium for Europe, Blomsterfrämjandet, Malin Hidesäter, Unsplash. 

Växtlista

Inomhus

Silverljus

Klockmalva

Doftpelargoner

Oxalis

Aloe vera

Ginko

Asparagus

Utomhus

Julros

Buxbom

Iris

Clematis

Potatis

Kål