Programmet uppdateras löpande.

Seminarierna är kostnadsfria och ingen föranmälan krävs.

Plats: Scenen, hall B

Tisdag 26 september

10.00-10.25 Biodiversitet under jorden
Katja Kiviaho Nordström, produktchef Hasselfors Garden Landscaping
10.30-11.00 Årets perenn 2024
Obs! Presenteras på Elmia Garden i D-hallen, monter D06:41
11.00-11.25 Säkerhet på lekplatser, för vem?
Janne Wahlstedt, säkerhetschef HAGS
11.30-11.55 Ekosystemtjänster
Göran Andersson, STAF-Trädgårdsanläggarna
12.00-12.25 Naturalising Flower Bulbs
Miek Stap
12.30-12.55 Odling av plantskoleväxter i biokolssubstrat
Niklas Ulfheden, landskapsarkitekt LAR, Essunga Plantskola
13.00-13.25 Solpaneler och gröna tak
Helen Johansson, Green Roof Institute
13.30-13.55 Här planeras hållbara livsmiljöer med naturen i centrum
Maria Ådahl, vd/ceo Landvetter Södra
14.00-14.55 Rethinking urban green spaces – What can we do to support an urban greening movement?
Cecil Konijnendijk
15.00-15.25 Skogen, virket  & vi
En inspirerande föreläsning om hyggesfritt skogsbruk, klimat & biologisk mångfald.
Markus Steen, Plockhugget & Camilla Wangen, Soma design

Onsdag 27 september

10.00-10.25 Säkerhet på lekplatser, för vem?
Janne Wahlstedt, säkerhetschef HAGS
10.30-10.55 Designing with flower bulbs in large areas
Miek Stap
11.00-11.25 Här planeras hållbara livsmiljöer med naturen i centrum
Maria Ådahl, vd/ceo Landvetter Södra
11.30-11.55 Parkliv: Verktyg för att göra offentliga grönområden tillgängliga för fler
En föreläsning som introducerar Parkliv på en övergripande nivå. 

Emma Shepherdson, samhällsplanerare på Living Cities & Communities
Hanna Fors, forskare inom landskapsarkitektur på SLU
Julia Hedman, landskapsarkitekt på Tyresö kommun
Johanna Ronnheden, strategisk landskapsarkitekt på Tyresö kommun
Anders Carlzon, samhällsbyggnadschef på Östra Göinge kommun

Vill du ha en djupare presentation om Parkliv - bakgrund, process och verktyg, erfarenheter? Välkommen till seminariet kl. 13.00-14.00 i K13, Elmia Kongress & Konserthus. Seminariumet är kostnadsfritt och du anmäler dig här. 
12.00-12.25 Gröna väggar
Helen Johansson, Green Roof Institute
12.30-12.55 Dagvatten
Göran Andersson, STAF-Trädgårdsanläggarna
13.00-13.25 Argument för grönare städer
Här presenteras aktuell forskning när det gäller gröna städers påverkan på hälsan, den biologiska mångfalden och klimatet. Föreläsningen innehåller också flera goda exempel att inspireras av.
Maja Persson och Erika Wallin från Green Cities

Mingel och fortsatta diskussioner om grönare städers betydelse i Svenska Plantskolors monter B01:18, kl 14.30.
13.00-14.00 Seminarium om Parkliv - presentation - bakgrund, process och verktyg, erfarenheter och panelsamtal

Lokal: K13, Kongress- och konferenshuset, Elmia

Under seminariet presenterar vi verktyget och bakgrund till projektet, samt gå i mer detalj på om de olika erfarenheter av Parkliv från våra testbäddskommuner. Fokus på implementering i kommunmiljö. Deltagarna har möjlighet att ställa frågor i panelformat. Seminariumet följs av 15-30 minuters mer informell Q&A/ mingel i konferensrummet för kommuner som vill höra mer.

Seminariumet är kostnadsfritt och du anmäler dig här. 
13.30-13.55 Säker hantering av Li-jonbatterier
Lars Fast, RISE
14.00-14.25 Lyckad gräsomställning till ängsmark
Jenny Nilsson, Pantersnigeln Äng & Trädgård / Tidningen Utemiljö
14.30-14.55 Hållbara val med livscykelanalys
Katja Kiviaho Nordström, produktchef Hasselfors Garden Landscaping
15.00-15.30 Hur skapar man ett utegym för alla?
Maria Elmér, KOMPAN

Torsdag 28 september

10.00-10.25 Argument för grönare städer
Här presenteras aktuell forskning när det gäller gröna städers påverkan på hälsan, den biologiska mångfalden och klimatet. Föreläsningen innehåller också flera goda exempel att inspireras av.
Maja Persson och Erika Wallin från Green Cities
10.30-11.25 Paneldiskussion: Litiumbatterier
Medverkande företag: RISE, Husqvarna m fl.
Moderator: Tom Schultz Radonja, hållbarhetsansvarig på Elmia AB
11.30-11.55 Odling av plantskoleväxter i biokolssubstrat
Niklas Ulfheden, landskapsarkitekt LAR, Essunga Plantskola
12.00-12.25 Säkerhet på lekplatser, för vem?
Janne Wahlstedt, säkerhetschef HAGS
13.00-13.25 Ekosystemtjänster
Göran Andersson, STAF-Trädgårdsanläggarna
13.30-13.55 Lyckad gräsomställning till ängsmark
Jenny Nilsson, Pantersnigeln Äng & Trädgård / Tidningen Utemiljö
14.00-14.20 Prisutdelning Elmia Park Inspira 2023