Scenprogram med spännande bredd

Scenprogram med spännande bredd
Scenprogrammet på årets Elmia Park är välfyllt och erbjuder en intressant mix av ämnen.

I dagarna tre kommer det att hållas korta seminarier på scenen i hall B under Elmia Park. Vi har många spännande programpunkter att vänta, med en bredd där det finns något för alla.

Bland annat kommer HAGS att lära oss mer om säkerhet på lekplatser, Parkliv ger oss verktyg för att göra offentliga grönområden tillgängliga för fler och Green Cities ger oss argument för grönare städer och varför det är så viktigt med grönska i stadsbilen.

Green Roof Institute kommer att föreläsa om gröna väggar, solpaneler och gröna tak, RISE lär oss hur vi på ett säkert sätt ska hantera Li-jonbatterier och andra programpunkter handlar om utegym, hållbara planteringar och blomlökar.

Ett längre seminarium blir det när Cecil Konijnendijk, en av världens ledande stadsskogsexperter, håller föredrag med rubriken ”Rethinking urban green spaces – What can we do to support an urban greening movement?”. Där kommer han bland annat att prata om sin intressanta 3-30-300-regel.

Seminarierna är kostnadsfria och programmet uppdateras löpande. Ingen föranmälan krävs.

Förutom programmet på scenen i mässhallen blir det även separata seminarier riktade mot fotbolls- respektive golfbranschen.

Scenprogram

Fotbollsseminarier

Golfseminarier