Frida Lygnegård föreläser i HAGS monter B 03:03 - tisdag 26 september 10.30

Frida Lygnegård föreläser i HAGS monter B 03:03 - tisdag 26 september 10.30
Frida är legitimerad arbetsterapeut med en doktorsexamen i handikappvetenskap och magisterexamen i folkhälsovetenskap.
Under 30 minuter kommer Frida delge sin kunskap kring den forskning som hon bedriver kring barn och ungdomars hälsa, global hälsa, barns rättigheter samt hur vi kan skapa ett hållbart samhälle för i linje med AGENDA 2030 och de globala målen.

Frida Lygnegård

frida.lygnegard@ju.se