Juryns motivering:

Växtrum är en park, samlad under namnet Växtrum, men också elva unika parker, signerat några av Sveriges främsta trädgårdsdesigners. Parkerna ligger utefter en å och förbinds genom en framkomlighetsanpassad, 3,6 km lång promenadslinga genom Lerums centrum. I var ände av slingan finns en lokaltågstation.

Grundidén vid starten var att omvandla glömda och gömda hörn (kommunala markytor utan funktion eller större värde) till inspirerande och attraktiva mötesplatser för både kommuninvånare och tillresta besökare. Detta har visat sig vara ett uthålligt koncept med en unik konstruktion för anläggning och skötsel som görs genom volontärarbete av kommuninvånare, under ledning av Växtrums egen trädgårdsmästare. Även finansieringen skiljer sig från många kommunala parker, bland annat genom samarbetet med det lokala näringslivet som årligen bidrar med ekonomiska medel, material och kunskap. Växtrum är Lerums stora gröna satsning men är inte skapad av kommunens parkenhet.

Här finns till exempel en Italieninspirerad trädgård anpassad till svenska odlingsförhållanden och omgivningen samt en amfiteater i trä, med utsikt över sjön Aspen och vajande liljor, gräs och alliumbollar runt träkonstruktionen. Guidade visningar, perennfest, föreläsningar och spökvandringar är några exempel på allt som händer i parkerna under året.

 

Lerum1.jpg

Lerum2.jpg

Lerum3.jpg

Lerum5.jpg

Lerum6.jpg

Lerum4.jpg

Lerum6.jpg

Lerum9.jpg

Lerum10.jpg

Lerum7.jpg