I samarbete med Swedish Greenkeepers Association, SGA.

Seminarierna är kostnadsfria.

Plats: Hall B, konferenslokal B3 och B4

Anmälan till seminarierna gör du här

Tisdag 26 september

10.00-10.30

Australienprojektet

Göran Tyrsing, kanslichef på SGA kommer att förklara hur projektet är upplagt. Vem kan åka? Vilka klubbar/städer är aktuella? Hur söker man jobb? Vad är lönen? Får man hjälp med flyg, visum, boende osv. Vad har tidigare deltagare tyckt om att åka till Australien och vad är deras tips till er som funderar eller som redan bestämt er för att åka?

Plats: Konferenslokal B3

11.00-12.00

Vad kan en robotklippare göra?

Hur blir resultatet på spelytorna? Vad innebär det för en klubb som installerar robotklippare? Vad krävs av personalen? Hur blir ekonomin? Hur upplever golfarna det? Vad krävs innan man kan installera klippare på en yta?
Frågorna ni har kan ni ta med er så får ni svar under eller efter föreläsningen som Husqvarna håller.

Plats: Konferenslokal B4

13.00-14.00

Icebreakersprojektet - Så lyckas man med krypvenssådden efter vinterskador

Icebreakers är ett STERF-finansierat projekt med målet att undersöka hur vi kan reducera på nordiska golfbanor. En del av projektet har varit att titta på hur man kan återetablera krypven vid låga temperaturer efter vinterskador. Carl-Johan Lönnberg från SGF kommer att redovisa resultaten från det fleråriga projektet.

Plats: Konferenslokal B3

14.00-15.00

Är din bevattning effektiv?

Eller får vissa områden för mycket vatten samtidigt som andra områden får för lite? Mår gräsplantan så bra som den ska, om inte är den för svag och mer känslig för angrepp. Är bevattningen inte effektiv innebär det även att man slösar både mer vatten och el, vilket är dåligt för både spelytor och klubbens ekonomi.
Stuart Tate, Golfspecification Manager för Rain Bird Europe förklarar för oss hur vi sköter bevattningen på ett kvalitativt och kostnadseffektivt sätt.

Plats: Konferenslokal B4

15.00-15.30

Kommer vi att få använda kemikalier på grönytor nästa år?

EU har lagt fram ett lagförslag som kan innebära ett totalt förbud mot användning av växtskyddmedel på golfbanor, i parker och på idrottsanläggningar.
Peter Edman, SGF, och Robert Martin, SGA, presenterar lagförslaget, vad som görs för att bestrida ett EU-beslut samt går igenom hur det kommer att påverka grönyteskötseln i Sverige. 

Plats: Konferenslokal B3

Onsdag 27 september

10.00-11.00

Hur optimerar du ditt vatten?  

Får plantan ta del av det vatten ni sprider ut? Hur kan man klara sig över årets torraste perioder och hur ser man till så att de torra områdena mår lika bra som de övriga ytorna? Här finns mycket kunskap att hämta.
Michael Fance, Technical Manager för Aquatrols i Europa hjälper oss att förstå hur vi kan få bättre resultat, även vid svåra tider eller på svåra områden.

Plats: Konferenslokal B3

11.00-12.00

Är din bevattning effektiv?

Eller får vissa områden för mycket vatten samtidigt som andra områden får för lite?

Mår gräsplantan så bra som den skall, om inte är den försvaga och mer känslig för angrepp.

Är bevattningen inte ffektiv innebär det även att man slösar mer både vatten och el dvs dåligt för både spelytor och klubbens ekonomi.

Stuart Tate, Golfspecification manager för Rainbird Europa förklara för oss hur vi bevattningen på ett kvalitativt och kostnadseffektivt sätt.

Plats: Konferenslokal B4

13.00-14.00

Stärk plantan med ultraviolett ljus

SGL Ultraviolett ljus (Stadium Grow Lightning).
Detta är mycket intressant, inte minst med EUs direktiv om minskade eller totalt förbud mot kemiska preparat på grönytor. Golfbanor i Europa måste börja förbereda sig för nya tider. Kan detta vara en lösning? Lyssna, lär och ta med dig kunskapen hem.
Paul Zwerus, SGL Manager i Europa kommer och förklarar för oss hur gräset kan stärkas och även behandlas mot sjukdomar och angrepp genom ultraviolett ljus.

Plats: Konferenslokal B3

Torsdag 28 september

10.00-11.00

Hur optimerar du ditt vatten?  

Får plantan ta del av det vatten ni sprider ut? Hur kan man klara sig över årets torraste perioder och hur ser man till så att de torra områdena mår lika bra som de övriga ytorna? Här finns mycket kunskap att hämta.
Michael Fance, Technical Manager för Aquatrols i Europa hjälper oss att förstå hur vi kan få bättre resultat, även vid svåra tider eller på svåra områden.

Plats: Konferenslokal B3

11.00-12.00

Vad kan en robotklippare göra?  

Hur blir resultatet på spelytorna? Vad innebär det för en klubb som installerar robotklippare? Vad krävs av personalen? Hur blir ekonomin? Hur upplever golfarna det? Vad krävs innan man kan installera klippare på en yta?
Frågorna ni har kan ni ta med er så får ni svar under eller efter föreläsningen som Husqvarna håller för er.

Plats: Konferenslokal B4

13.00-14.00

Stärk plantan med ultraviolett ljus 

SGL Ultraviolett ljus (Stadium Grow Lightning).
Detta är mycket intressant, inte minst med EUs direktiv om minskade eller totalt förbud mot kemiska preparat på grönytor. Golfbanor i Europa måste börja förbereda sig för nya tider. Kan detta vara en lösning? Lyssna, lär och ta med dig kunskapen hem.
Paul Zwerus, SGL Manager i Europa kommer och förklarar för oss hur gräset kan stärkas och även behandlas mot sjukdomar och angrepp genom ultraviolett ljus.

Plats: Konferenslokal B3