Testa multigolf på Elmia Park

Testa multigolf på Elmia Park
Under Elmia Park bygger vi upp en multigolfpark på en del av mässans stora utomhusområde tillsammans med utställaren Spin18. Passa på att testa denna roliga aktivitet, som passar för alla åldrar.

En multigolfpark är en smart möjlighet att på en relativt liten parkyta bygga banor för både discgolf, fotbollsgolf och parkgolf. Banorna anpassas efter de förutsättningar som finns på den aktuella platsen och hur stor yta som finns att tillgå.

Multigolf går ut på att spela en bana om X antal hål, ofta en 6-hålsbana, på så få kast, sparkar och slag som möjligt. För att genomföra en runda multigolf så spelar man ett varv runt banan per golfsport; till exempel sex hål discgolf, sex hål fotbollsgolf samt sex hål parkgolf. I slutet summerar deltagarna antalet kast/sparkar/slag och vinnare blir den med lägst antal. Självklart går det även att spela enbart en av golfsporterna om man hellre vill det.

- En multigolfpark är en väldigt roligt och effektiv anläggning för att på ett enkelt sätt testa flera golfsporter på en och samma bana, säger Tommy Bessner, på Spin18.

- Parken innehåller både en kopp för bollgolfsporterna och en korg för discgolf i ett och samma mål och innehåller 3 till 18 hål, vilka tillsammans bildar en multigolfparkbana, förklarar han.

Bred målgrupp och lättanpassad parkbana

Målgrupperna för en multigolfpark är framför allt barn, ungdomar och familjer, men passar även företagsgrupper eller kompisgäng som vill göra en rolig aktivitet tillsammans och, på grund av sin lättillgänglighet och möjlighet att anpassa vilka delar man vill delta i, även äldre personer.

- Egentligen helt enkelt alla människor som vill röra på sig och ha roligt! säger Tommy Bessner.

En multigolfpark passar utmärkt för mindre stadsnära parker, skolgårdar och rekreationsplatser med begränsat utrymme, men där man vill bygga något för en bred målgrupp. Den passar i stort sett överallt, men kräver lite olika förutsättningar beroende på önskemål om svårighetsgrad och för vilka den anläggs.

- Den är till exempel även ett roligt komplement för golfklubbar som söker fler aktiviteter, fortsätter Tommy Bessner.

Ökat intresse väntas framöver

Hittills är det framför allt kommuner och golfklubbar som har anlagt multigolfparker, men Tommy Bessner ser en ökad efterfrågan framöver.

- Än så länge finns det ett drygt tiotal multigolfparker i Sverige, men eftersom intresset för discgolf har exploderat i landet, så ser och känner vi en helt annan potential och efterfrågan nu även på multigolfparker. Vi har flera kommande projekt på gång och tror att multigolf snart kommer att få en snabb uppgång.

- Det här är en enklare version än fullskaliga banor för de tre olika golfsporterna och på en mindre yta, vilket gör det till en prisvärd aktivitetsanläggning med en trippel i roliga aktiviteter i en och samma bana, avslutar Tommy Bessner.

Välkomna att testa multigolfbanan på Elmia Park den 26 till 28 september!