Tävlingsvillkor

Du behöver inte vara professionell fotograf eller äga en avancerad kamerautrustning för att delta i tävlingen. För att juryn ska kunna göra en rättvis bedömning av bidragen krävs dock att vissa grundförutsättningar är uppfyllda avseende foto och presentation.

För att bidraget ska vara giltigt ska det innehålla bildmaterial enligt anvisningarna nedan. Men även en skriftlig presentation är obligatorisk. Korrekta kontakt­uppgifter och mobil­tele­fonnummer till aktuell kontaktperson krävs för att bidraget skall kunna nomineras. Tidigare vinnare kan inte nomineras igen.

Juryn består av:
Hanna Fors, Sveriges lantbruksuniversitet
Florence Oppenheim, Tidningen Utemiljö
Ann Richardsson, Tidningen Landskap

Juryn bedömer parkerna utifrån följande kriterier:

  • Rofylldhet (avskildhet, rekreation)
  • Artrikedom
  • Vildhet
  • Rymd (design, arkitektur)
  • Allmänning (tillgänglighet, för alla)
  • Lustgård (utrymme för aktiviteter)
  • Centrum/fest (evenemang, attraktioner)
  • Kulturhistoria
  • Skötsel & underhåll

Teknisk information

Du får skicka in max 10 bilder. Maximal bildstorlek är 1Mb och bilderna får inte vara manipulerade. Vi tillåter en mindre justering. Om du har korrigerat skärpa eller färger något ska detta noteras i en kommentar till bilden. Fotot måste vara minst 2200 x 1600 pixlar och vara i formatet "JPEG". Beskär bilden som du vill ha den, eller skriv en anvisning till oss (om du till exempel vill att vi klipper bort tillfälliga och ovidkommande element som stör bilden).