Cecil Konijnendijk förläser om gröna städer på Elmia Park

Cecil Konijnendijk förläser om gröna städer på Elmia Park
Cecil Konijnendijk är en av världens ledande stadsskogsexperter. Vi är glada att han kommer till oss på Elmia Park i september, då han bland annat kommer att föreläsa om sin 3-30-300-regel.

Cecil Konijnendijk är hedersprofessor i stadsskogsbruk vid University of British Columbia i Canada. Han brinner för att använda träd och natur för att utveckla bättre städer och betonar alltid vikten av att bygga meningsfulla relationer mellan människor och platser.

De senaste 25 åren har han studerat, undervisat och gett råd om trädens och grönområdenas roll i våra städer. Han anses vara en av världens ledande stadsskogsexperter och har varit rådgivare till internationella organisationer såsom FN och både nationella och lokala myndigheter i över 30 länder.

På Elmia Park kommer Cecil Konijnendijk att hålla föredrag med rubriken ”Ompröva urbana grönområden – vad kan vi göra för att stödja en grönare rörelse i städerna?”.

- Länder över hela världen har fått ett förnyat intresse för urbana grönområden; för att anpassa städer till klimatförändringar, för att främja folkhälsa, för att bevara biologisk mångfald och för att bidra till ekonomisk utveckling, säger han.

Hans föredrag bygger på exempel från olika delar av världen för att visa hur vi kan ompröva planering, design och förvaltning av urbana grönområden. Han kommer att introducera riktlinjer och koncept som kan hjälpa till med detta, inklusive principer för planering av gröna ytor, 3-30-300-regeln för grönare och hälsosammare städer och koncept med urbana lundar och gatuskogar.

Vad är 3-30-300?

3-30-300 är en regel som har tagits fram av Cecil Konijnendijk för att öka antalet träd i staden fördelat på tre huvudkategorier:

  • 3 träd: Alla ska kunna se minst tre träd från sin bostad, skola och arbetsplats.
  • 30 procent: Varje stadskvarter ska ha minst 30 procents krontäckningsgrad. Måttet krontäckningsgrad talar om hur stor del av en yta som skuggas av trädkronor.
  • 300 meter: Alla invånare ska ha max 300 meter till ett grönområde.

Välkommen att lyssna till Cecil Konijnendijk den 26 september på scenen i Hall B kl. 14.00-14.55.