21 - 24 aug. 2024

En säker investering som kommer att leda till mer affärer

PLS Truck Bodies AB producerar och säljer lastbil & släpvagnspåbyggnader för effektiva transporter och är en av årets utställare på Elmia Lastbil.
VD Roger Åström svarar här på tre snabba frågor kring att äntligen få mötas på branschens viktigaste mötesplats igen och utmaningarna i branschen just nu.

PLS_1920x1080.jpg

Efter snart fyra år är det äntligen dags för Elmia Lastbil igen, vad ser du mest fram emot?

Såklart är det att äntligen få träffas fysiskt på denna bransch- och folkfest igen. Det personliga mötet står högt i kurs. Det är det viktiga nätverkandet som man verkligen har saknat senaste åren, möjlighet att träffa kollegor, leverantörer, kunder som kommer förbi montern på en kaffe.

I år har vi fått möjligheten att ha en extra stor monter och en bra monterplats på mässan där alla våra varumärken är finns representerade inom affärsområdet Truck Bodies. Nu kan vi få fram budskapet att vi är starka tillsammans, med vårt breda erbjudande med alltifrån skåppåbyggnader till kranbilar, dumprar, lastväxlare, m.m., vilket vi också ser mycket fram emot.

 

Varför är Elmia Lastbil en viktig mötesplats för dig, ert företag och för branschen?

Utifrån VD rollen är det helt klart den pay-off som mässan ger, att stärka varumärket och vår position på marknaden, det kan vi göra här. Besökarna är återförsäljare, fordonsansvariga, chaufförer vilka ofta har stort inflytande på inköpen. Vi kan på Elmia Lastbil visa upp våra produkter för dessa besökare och få dem att känna sig trygga med oss. Självklart kan vi göra mycket annat för den summan vi investerar i vårt mässdeltagande, men här bygger vi långsiktigt och vi vet att vi får ut bra effekt, dvs en säker investering som kommer att leda till mer affärer.

Trots att vi har en bra kundbas behöver vi få nya napp och ingångar till att visa våra produkter, vilket ges på mässan. Vi kan både skapa nya och vårda befintliga relationerna med alla som har ett gemensamt intresse kring lastbilar.

Vi kör även egna events under året för att nå ut med vårt budskap men det finns inget som är så heltäckande som Elmia Lastbil med dess dignitet och bredd. Hela Norden är samlade här, oavsett om du är student, åkare, chaufför eller fordonsinköpare så är det här du kan nätverka, ta del av intressanta föredrag, visa och ta del av nyheter, följa upp kontakter, träffa konkurrenter och ha kul ihop.  ”All inclusive”- allt finns på plats, menar Roger.

 

Vilka utmaningar har branschen?  Hur kan Elmia Lastbil hjälpa till på vägen, med ny inspiration, ny kunskap eller nya kontakter?

Det teknikskifte som elektrifieringen innebär för oss alla, dvs lastbilstillverkare, påbyggare, åkerier och infrastrukturbyggare etc. genererar ett antal utmaningar. En påtaglig utveckling hos oss lastbilspåbyggare är att komplexiteten och kompetenskraven ökar ganska rejält, om man jämför mot att bygga på en traditionell dieselbil.

Påbyggnaden är mer eller mindre integrerad med lastbilens system, vilket ställer nya krav på vår personal, både ur ett installationsmässigt perspektiv, men även en ytterligare dimension på personsäkerheten för montörer och servicetekniker.  

Även yttre faktorer som utbyggnaden av laddningsstationer för tyngre fordon påverkar oss. Leveranser från respektive fabrik till kund, eller någon av våra leverantörer, kräver en ny form av planering så att det finns tillräckligt med laddningsmöjligheter under resan.

Genom att besöka Elmia Lastbil kan man få många värdefulla tips och se hur andra har löst olika utmaningar, samtidigt som det finns möjlighet att fysiskt träffa sakkunniga på plats under mässan.

Under de olika seminarierna får vi i branschen kanske möjlighet att ta del av de planer aktörerna har för exempelvis vart gas/laddningsstationerna kommer att ligga i Småland och andra infrastruktursatsningar.

 

 

/globalassets/bilder/massor/lastbil/max-hunt/roger-utan-text.jpg