21 - 24 aug. 2024

Intresseanmälan

Elmia Lastbil är en viktig angelägenhet för åkerinäringen och dess leverantörer genom att vara en för branschen gemensam marknads- och mötesplats och positiv upplevelse för alla, oaktat vem man är.

Marknadsplatsen Elmia Lastbil erbjuder åkerinäringen att på en och samma plats kunna skapa sig en bild av vad den samlade branschen kan erbjuda i form av chassier, påbyggnationer, tillbehör, utrustning, tjänster, etc. För branschens leverantörer är Elmia Lastbil en effektiv marknadsplats på vilken det skapas nya kontakter inom den samlade åkerinäringen.

Här kan du läsa om hur Elmia behandlar dina personuppgifter.

Anmäl ditt intresse som utställare

Magnus Herngren
Magnus Herngren
Telefon: +46 36 15 21 41
Carl-Johan Sandberg
Carl-Johan Sandberg
Telefon: +46 36 15 20 16