21 - 24 aug. 2024

Vem besöker mässan?

Bland besökarna har hela 90 procent en tydlig koppling till branschen, och oberoende undersökningar visar att de också kommer från hela branschen; från åkerier i mindre skala till landets absolut största aktörer.

Ett urval av de branscher/områden besökarna är verksamma inom:

 • Styckegods/partigods
 • Verkstads/tillverkningsindustrin
 • Bygg- och anläggning
 • Kyl och frystransporter
 • Skogstransporter
 • Bulktransporter
 • Entreprenadmaskinsföretag
 • Specialtransporter
 • Utveckling/design/konstruktion
 • Maskin- och tungtransporter
 • Renhållning
 • Trafikledning
 • Lager/terminal/godshantering
 • Jordbrukstransporter
 • Branschorganisationer
 • Myndigheter