Bland besökarna har hela 90 procent en tydlig koppling till branschen, och oberoende undersökningar visar att de också kommer från hela branschen; från åkerier i mindre skala till landets absolut största aktörer.

Nyheter som tar nya vägar
Att lastbilar är i blickfånget visar sig inte minst i det stora antal journalister som besöker mässan. Vanligtvis finns ungefär 100 ackrediterade journalister på plats för att bevaka branschens senaste nyheter, innovationer och tekniska utveckling. Här förs också dagsaktuell debatt med olika branschföreträdare, beslutsfattare och myndigheter. Dessutom är landets ledande facktidning Trailer Magazine delarrangör av Elmia Lastbil, vilket borgar för extra god bevakning av mässan. Utställarnas egna nyheter marknadsförs också via olika medier, både i tryckt och digital form, såväl som sociala medier.

Hela branschen
Elmia Lastbil är en uppskattad mötesplats inte minst för att den når en så stor del av marknaden; runt 30 000 besökare från transportnäringen, vilket är en bransch som beräknas ha en extrem sysselsättningstillväxt med cirka 349 000 förvärvsarbetande år 2030 (källa: HUI Research, juni 2017).

Framtidens kollegor
En viktig del av mässan är att skapa en mötesplats mellan transportnäringen och nästa generation framtida kollegor, och landets alla transport- och mekanikerskolor bjuds in till mässan, och erbjuds att delta i olika evenemang.

Ett säkert kort – sedan 1983
Elmia Lastbil är Nordens enda lastbilsmässa av internationell karaktär och är utan jämförelse den största Nordiska mässan i sitt slag. Elmia Lastbil är sedan länge det evenemang som är mest välbesökt och omtalat, vilket gör att du kan räkna med massor av nya möten, nyfikna besökare och potentiella samarbeten.