Scenen

På scenen kan du lyssna till intressanta seminarier om klimat och hållbarhet. På scenen finns även ett kök där kocken Sven-Erik Larsson kommer att tillaga och ta tillvara på en hel tacka. Det erbjuds provsmakning under dagarna.

Köket

Kocken Sven-Erik Larsson kommer tillsammans med Agnetha Björnsdotter Berglund från Kullans lycka tillaga och ta tillvara på en hel tacka.

Provsmakning av förädlade och tillagade produkter, ur olika sensoriska och hållbara perspektiv.

Seminarier

Onsdag  

09.30-10.00 Förluster av kött och mjölk på gårdar och slakterier – vi har räknat! Jordbruksverket 

10.00-10.30 Lönsamhet och klimatnytta genom innovationsprojekt Landsbygdsnätverket 

10.30-11.00 SLU - lär dig mer om lamm och nöt SLU 

11.00-11.30 Köket: Hur man får högt råvaruutnyttjande på tacka ur kockens och producentens perspektiv  

11.30-12.00 Elmia Lantbruk Innovation Award - presentation och prisutdelning 

12.00-12.30 LRF:s arbete för att säkra svensk livsmedelsproduktion LRF  

12.30-13.00 Klimatsmarta lantbrukare – Biogas 

13.00-14.00 Köket: Hur man får högt råvaruutnyttjande på tacka ur kockens och producentens perspektiv 

14.00-14.30 SLU - lär dig mer om Utmaningar och Beredskap SLU 

14.30-15.00 Lönsamhet och klimatnytta genom innovationsprojekt Landsbygdsnätverket 

15.00-15.30 Satelliter och mobiltelefoner - nya sätt att följa upp din stödansökan Jordbruksverket 

15.30-16.30 Köket: Hur man får högt råvaruutnyttjande på tacka ur kockens och producentens perspektiv 

 

Torsdag  

09.30-10.00 Lönsamma råd för klimatsmarta kor Växa 

10.00-10.30 Lönsamhet och klimatnytta genom innovationsprojekt Landsbygdsnätverket 

10.30-11.00 Jordbruket - en framtidsbransch LRF 

11.00-12.00 Köket: Hur man får högt råvaruutnyttjande på tacka ur kockens och producentens perspektiv 

12.00-12.30 Förluster av kött och mjölk på gårdar och slakterier – vi har räknat! Jordbruksverket 

12.30-13.00 Sveriges beredskap – hela kedjan från jord till bord måste fungera Jordbruksverket 

13.00-14.00 Köket: Hur man får högt råvaruutnyttjande på tacka ur kockens och producentens perspektiv  

14.00-14.30 Klimatsmart Lantbrukare - Hagshultskossorna  

14.30-15.00 SLU - lär dig mer om Klimat och Hållbarhet SLU 

15.00-15.30 Lönsamhet och klimatnytta genom innovationsprojekt Landsbygdsnätverket 

15.30-16.30 Köket: Hur man får högt råvaruutnyttjande på tacka ur kockens och producentens perspektiv 

16.30-17.00 Data och daggmaskar -  Arlagårdarna leder vägen i Europas klimatomställning Arla Foods  

 

Fredag  

09.30-10.00 Förluster av kött och mjölk på gårdar och slakterier – vi har räknat! Jordbruksverket 

10.00-10.30 Solel för Lantbruk LRF 

10.30-11.00 SLU - lär dig mer om mjölkproduktion SLU 

11.00-12.00 Köket: Hur man får högt råvaruutnyttjande på tacka ur kockens och producentens perspektiv 

12.00-12.30 Lönsamhet och klimatnytta genom innovationsprojekt Landsbygdsnätverket 

12.30-13.00 Lönsamma råd för klimatsmarta kor Växa 

13.00-14.00 Köket: Hur man får högt råvaruutnyttjande på tacka ur kockens och producentens perspektiv 

14.00-14.30 Framtidsspaning med Elmia Matbruk 

14.30-15.00 SLU - lär dig mer om djurvälfärd SLU 

15.00-16.00 Köket: Hur man får högt råvaruutnyttjande på tacka ur kockens och producentens perspektiv 

16.00-16.30 Prisutdelning EM i nötvallning Svenska Vallhundsklubben