12 - 14 nov. 2024

CHECKLISTA, SID 1

 

Den svenska pandemibekämpningen vilar på tre grundpelare (1) Gör det möjligt att hålla avstånd, (2) ha god handhygien och (3) stanna hemma vid sjukdomssymtom. Vi rekommenderar att utgå ifrån dessa när du ska bedöma och smittsäkra ert deltagande så långt det är möjligt. Till din hjälp har vi tagit fram en checklista med exempel på rekommendationer att följa. 

 

PLANERING SAMT IN- OCH UTFLYTT

 

1. Läs gärna igenom mässans regler
Ta gärna del av informationen om Säkra möten på Elmia och håll dig informerad om eventuella uppdateringar eller förändringar.

2. Tidsplanera

Tänk på att ett rullande schema kan underlätta för att arbetet ska flyta på, det kan vara ett tidsschema för t.ex. in-/utflytt, byte av monterpersonal osv. 

3. Informera alla berörda
Rekommendera gärna berörd personal och eventuella monterbyggare om hur man kan skapa Säkra möten på Elmia.

4. Digitalisera där det är möjligt
Digitalisera där det är möjligt t.ex. broschyrer, digitala visitkort och betalningar.

 

5. Förbered besökarna
Informera gärna era besökare om ni har planerat några speciella försiktighetsregler för att de ska vara trygga när de besöker er monter. Länka även till Säkra möten på Elmia samt mässans webbplats med tips inför besöket.

CHECKLISTA, SID 1

 

Den svenska pandemibekämpningen vilar på tre grundpelare (1) Gör det möjligt att hålla avstånd, (2) ha god handhygien och (3) stanna hemma vid sjukdomssymtom. Vi rekommenderar att utgå ifrån dessa när du ska bedöma och smittsäkra ert deltagande så långt det är möjligt. Till din hjälp har vi tagit fram en checklista med exempel på rekommendationer att följa. 

 

PLANERING SAMT IN- OCH UTFLYTT

 

1. Läs gärna igenom mässans regler
Ta gärna del av informationen om Säkra möten på Elmia och håll dig informerad om eventuella uppdateringar eller förändringar.

2. Tidsplanera

Tänk på att ett rullande schema kan underlätta för att arbetet ska flyta på, det kan vara ett tidsschema för t.ex. in-/utflytt, byte av monterpersonal osv. 

3. Informera alla berörda
Rekommendera gärna berörd personal och eventuella monterbyggare om hur man kan skapa Säkra möten på Elmia.

4. Digitalisera där det är möjligt
Digitalisera där det är möjligt t.ex. broschyrer, digitala visitkort och betalningar.

 

5. Förbered besökarna
Informera gärna era besökare om ni har planerat några speciella försiktighetsregler för att de ska vara trygga när de besöker er monter. Länka även till Säkra möten på Elmia samt mässans webbplats med tips inför besöket.

CHECKLISTA, SID 2

 

REKOMMENDATIONER VID MONTERUTFORMNINGEN

 

1. Monterdesign som underlättar avstånd

Planera gärna montern så att personal och besökare har möjlighet att hålla avstånd till varandra. 

 

2. God ventilation

Använd gärna mötesrum som har öppet tak.

 

3. Ytor som är lätta att hålla rena

Tänk på att alla utsatta ytor som t.ex. mottagningsdiskar, mötesbord och bord där mat och dryck intas är lätta att torka av och hålla rena.


4. Inga aktiviteter eller skärmar som skapar köer i gångarna
Flytta gärna in eventuella aktiviteter en bit in i montern för att undvika köbildningar i gångarna.


5. Tvåvåningsmontrar

Tänk på att eventuella trappor till övre våningen är tillräckligt breda för att besökare och personal ska kunna mötas med lite avstånd emellan sig. Alternativt enkelrikta och separera upp- och nedgång.

CHECKLISTA, SID 2

 

REKOMMENDATIONER VID MONTERUTFORMNINGEN

 

1. Monterdesign som underlättar avstånd

Planera gärna montern så att personal och besökare har möjlighet att hålla avstånd till varandra. 

 

2. God ventilation

Använd gärna mötesrum som har öppet tak.

 

3. Ytor som är lätta att hålla rena

Tänk på att alla utsatta ytor som t.ex. mottagningsdiskar, mötesbord och bord där mat och dryck intas är lätta att torka av och hålla rena.


4. Inga aktiviteter eller skärmar som skapar köer i gångarna
Flytta gärna in eventuella aktiviteter en bit in i montern för att undvika köbildningar i gångarna.


5. Tvåvåningsmontrar

Tänk på att eventuella trappor till övre våningen är tillräckligt breda för att besökare och personal ska kunna mötas med lite avstånd emellan sig. Alternativt enkelrikta och separera upp- och nedgång.

CHECKLISTA, SID 3

 

ARBETET I MONTERN UNDER MÄSSAN

1. Minimera risken för smittspridning mellan besökare                                            

Undvik med fördel skålar med godis, giveaways etc där besökarna får plocka själva. Uppmuntra gärna att er monterpersonal håller lite avstånd mellan varandra och besökarna.

 

2. Minimera risken för smittspridning mellan personal och besökare                   

Vi rekommenderar  att undvika skaka hand med varandra. och att ersätta fysiska visitkort med digitala visitkort etc.

 

3. Tillgång till handsprit                                                                        

Placera gärna ut handsprit vid in- och utgångar till montern samt nära utsatta ytor så att det finns tillgängligt både för besökare och monterpersonal.

 

4. Extra rengöring av utsatta ytor                                                                                   

Rengör gärna er monter regelbundet t.ex. mottagningsdiskar eller mötesbord.

 

5. Avstånd för sittmöbler                                                        

Har ni sittplatser i er monter rekommenderar vi, att om möjligt, lite avstånd finns mellan stolarna alternativt avskärmningar av t.ex. plexiglas.

 

CHECKLISTA, SID 3

 

ARBETET I MONTERN UNDER MÄSSAN

1. Minimera risken för smittspridning mellan besökare                                            

Undvik med fördel skålar med godis, giveaways etc där besökarna får plocka själva. Uppmuntra gärna att er monterpersonal håller lite avstånd mellan varandra och besökarna.

 

2. Minimera risken för smittspridning mellan personal och besökare                   

Vi rekommenderar  att undvika skaka hand med varandra. och att ersätta fysiska visitkort med digitala visitkort etc.

 

3. Tillgång till handsprit                                                                        

Placera gärna ut handsprit vid in- och utgångar till montern samt nära utsatta ytor så att det finns tillgängligt både för besökare och monterpersonal.

 

4. Extra rengöring av utsatta ytor                                                                                   

Rengör gärna er monter regelbundet t.ex. mottagningsdiskar eller mötesbord.

 

5. Avstånd för sittmöbler                                                        

Har ni sittplatser i er monter rekommenderar vi, att om möjligt, lite avstånd finns mellan stolarna alternativt avskärmningar av t.ex. plexiglas.

 

BEKRÄFTELSE

CHECKLISTA, SID 4

 

MAT OCH DRYCK I MONTERN

 

1. Mat- och dryckeshantering
Kontakta FC gruppen för information om aktuella regler kring mat- och dryckeshantering.

 

2. Regelbunden rengöring av serveringsytor
Rengör regelbundet bord där mat eller dryck serveras.

 

CHECKLISTA, SID 4

 

MAT OCH DRYCK I MONTERN

 

1. Mat- och dryckeshantering
Kontakta FC gruppen för information om aktuella regler kring mat- och dryckeshantering.

 

2. Regelbunden rengöring av serveringsytor
Rengör regelbundet bord där mat eller dryck serveras.