12 - 14 nov. 2024

Koder på besökarnas namnskyltar

Mässbesökarna kommer att bära namnskyltar. Bokstäverna på namnskyltarna symboliserar besökarnas respektive ansvarsområde och verksamhetsområde.

Koder på besökarnas namnskylt (pdf)

Funktion/ansvarsområde

Verksamhetsområde/Bransch

a Företagsledning A Metallbearbetning/tillverkning/
finmekanik
b Produktionsledning/-tekniker B Fordonstillverkning/underleverantör
c Produktutveckling/design/konstruk-
tion
C Tillverkning och handel med 
maskiner
d Operatör/Montör/Svetsare/Ställare D Tillverkning av stål och metall 
inkl. gjuteri
e Kvalitetsansvarig/Svetsansvarig E Gummi och plast
f Kontroll/provning/syning F Elektronik/elektroteknik
g Underhåll/drift G Trä/möbel/textil
h Inköp/Logistik H Svetsning och sammanfogning
i Marknad/Försäljning I Ingenjörsbyrå/teknikkonsult
j  Miljö/arbetsmiljö J Utbildning/FOU
k Personal/HR K Automation (Komponenter, 
robotar, systemintegratör)
l Lärare/Forskning L Bygg- och anläggningskonstruk-
tion, byggmaterial
m Service/Support M Digitalisering- och IT-leverantör
n Studerande N Verktygs-, prototyp- och
formkonstruktion
o Annat O Service, reparation och underhåll
    P Tung industri/Process
    Q Förpackning
    R Medicinteknik/läkemedel
    S Livsmedel/Jordbruk
    T Ytbehandling
    U Energi
    V VVS
    W Flyg och rymd
    X Tryckeri
    Y Kemi
    Z Järnväg och infrastruktur
    Å Telecomindustri
    Ä Papper/Massa
    Ö Offshore