14 - 16 nov 2023
Låt materialgurun Dr Sascha Peters lotsa dig genom framtidens material. Här får du unik kunskap, bakgrundsfakta och inspirerande beskrivningar kring noggrant utvalda material och konstruktioner.
/globalassets/bilder/massor/subcontractor/2022/innodex/csm_contiretex_mit_pet_flaschen_1_0efe236b16.jpg
/globalassets/bilder/massor/subcontractor/2022/innodex/tanaruz-boat-dsi-gradient.png
/globalassets/bilder/massor/subcontractor/2022/innodex/cropfiber-roof-box-natural-fibers_1920x1080.jpg
/globalassets/bilder/massor/subcontractor/2022/innodex/soplast_1920x1080.jpg
/contentassets/fc830c47243a484a88258c0b65759635/sageblatt-fraunhofer.jpg