12 - 14 nov. 2024

SkyMaker ställer ut på Elmia Subcontractor och Tech Arena

SkyMaker ställer ut på Elmia Subcontractor och Tech Arena
Glöm kostsamma, fasta modeller och långa ställtider. Med en passion för att erbjuda prisvärda lösningar och främja en flexibel tillverkning sätter ingenjörerna från Linköping en ny standard för hur tillverkande företag hanterar produktdesign och produktion. De vill möjliggöra automatisering och masskundsanpassning – för alla. Det är huvudbudskapet när SkyMaker ställer ut på Elmia Subcontractor och dess inspirationsarena Tech Arena i november.

– Vi vill att skräddarsytt och måttbeställt inte ska behöva vara en lyxprodukt som några få har råd med. Vår molntjänst DynaMaker har potential att ersätta masstillverkningen på sikt och möjliggöra skräddarsydda lösningar för alla. Vi gör det också tekniskt möjligt att låta kunden göra mer själv, berättar Kristofer Skyttner, vd och grundare av SkyMaker.

Många tillverkande företag betraktar fortfarande sina webbplatser som reklambroschyrer eller digitala skyltfönster. Men med dagens moderna e-handelslösningar och offertportaler är steget till att omvandla webbplatsen till en säljkanal för kunder, distributörer och säljare kort. Den nya generationens webbplattformar erbjuder möjligheten att effektivisera försäljningen av en mängd produkter och lösningar genom att integrera användarvänliga visuella CAD-konfiguratorer.

Genom att se bortom standardiserade moduler och fasta storlekar har SkyMaker med deras tjänst DynaMaker visat att det är möjligt att erbjuda dessa lösningar till överkomliga priser. Det var den övertygelsen som drev företaget att påbörja sin resa mot masskundanpassning genom att utveckla moderna mjukvarulösningar för CAD, konfigurering och processautomatisering.

Visualisering och precision
Företaget har sedan det grundades år 2013 har stått i spetsen för utvecklingen av visuell konfigurering och CAD-automation. Utmaningen har varit att hitta en mjukvarulösning som fungerar som en brygga mellan kundens olika krav och själva tillverkningsprocessen. Det är i detta sammanhang som DynaMaker kommer in. Teknologin skapar en avgörande länk mellan försäljningsfasen och produktionen av skräddarsydda produkter, oavsett om det rör sig om små motorer eller storskaliga husprojekt.

Kristofer Skyttner betonar två centrala aspekter av denna innovation. För det första möjliggör DynaMaker för kunderna att direkt se den önskade produkten ta form baserat på den information som matas in. Detta ger en inblick i vad man faktiskt kommer att beställa, något som tidigare varit svårt att uppnå med liknande system.

För det andra innebär DynaMaker en betydande tidsbesparing. Den tid som tidigare användes för tekniska beräkningar och ritningar har nu ersatts av en automatiserad process som genererar säljdokumentation och CAD-filer, inklusive offertritningar samt filer i format som STEP, BIM och DXF. Denna effektivisering har i stället skapat utrymme för företag att fokusera på kreativitet och innovation snarare än administrativa uppgifter.

SkyMaker och dess DynaMaker-teknologi har förändrat landskapet för kundanpassad produktion genom att erbjuda en unik kombination av visualisering, precision och tidsbesparing som tidigare inte varit möjlig. Med fokus på att sammanlänka kundens vision och verklighetens tillverkning fortsätter SkyMaker att revolutionera tillverkningsindustrin.

Att utmana det traditionella
Tekniken för att underlätta finns alltså. Men en av de största utmaningarna är att många företag är traditionella och tvekar att ta steget in i e-handeln. Ett exempel på företag som vågat ta steget är industriföretaget Rollco som implementerat SkyMakers teknologi på sin webbplats, vilket gör att dom nu har flera produktkonfigurationer direkt på sin hemsida. Webbplatsens bilder och texter har förvandlats till en interaktiv katalog och e-handelsplattform där produkter kan skräddarsys och där både kunder och säljare kan skapa offertförfrågningar.

Tidigare var anpassning av Rollcos produkter en komplicerad process som krävde betydande interna resurser för att säkerställa att alla regler och krav för konfiguration och måttanpassning följdes. Men nu, med införandet av regelstyrda CAD-konfigurationer och integrationen av e-handel, har spelet förändrats drastiskt. Kunden kan vara säker på att deras produkt kommer att uppfylla alla krav och specifikationer som de har angivit, samtidigt som det sker utan att någon mänsklig felkälla kommer in i bilden. Dessutom ges kunderna befogenhet att själva ladda ned exakta CAD-filer och begära prisuppgifter.

- Vårt system gör det enkelt för kunderna att vara delaktiga i designprocessen och se resultatet i realtid, något som inte varit möjligt tidigare. På så sätt har man alla delar som behövs för att göra ett digitalt sälj direkt på kundens hemsida, säger Kristofer Skyttner.

Elmia Subcontractor skapar en mötesplats för diskussioner
Kristofer ser Elmia Subcontractor som en idealisk mötesplats för att träffa sina kunder och se deras behov:
– För oss är Elmia ett perfekt tillfälle för att ta pulsen på alla industribolag och checka av hur många som vågar ta steget till att bli mer digitaliserade. Vi ser att fler och fler blir mer digitala så det ska bli väldigt roligt att få vara i ett sammanhang där vi får träffa våra befintliga och nya kunder.

På Tech Arena presenteras framgångsrika exempel från företag som arbetar för att göra industrin smartare genom digitala innovationer. Till arenan hör också en scen som kommer utgöra ett epicentrum för inspirerande föreläsningar där den digitala tekniken belyses från olika perspektiv och användningsområden. Tech Arena är den brinnande knutpunkten för nyskapande lösningar och banar väg för en digital framtid!