12 - 14 nov. 2024

Hallå där Etteplan!

Hallå där Etteplan!
Kim Larsson, Department Manager på Etteplan berättar att de är en teknikpartner som hjälper till med utveckling inom produkt och produktion. Vi arbetar exempelvis med digitala tvillingar, eco design och batteriteknologi och detta är vi ledande i Europa på. Vi jobbar även med mekanik och automation.

Vad gör er unika på marknaden?
- Jämför man med andra konsultbolag så är vi mer än en partner. Vi tar ett större helhetsansvar med individer, inte bara konsultlösningar. Detta gör oss mer kända på marknaden. Vi tar ofta ett helhetsansvar.

Vilka är era kunders primära utmaningar (och hur ni har lösningen på detta)?
- De största utmaningarna för kunderna är att hitta rätt kompetens i rätt tid ”Just in time”. Framför allt gäller detta för teknikutvecklingsbolag – här är vi starka och kan bidra med ett stort team. Lokal kompetens är generellt en stor utmaning speciellt nu när det ska elektrifieras.

Vad är ert huvudsakliga syfte med att delta på Elmia Subcontractor i år?
- Vi är dels här för att marknadsföra oss i rätt forum och visa vår kapacitet i tillverkningsslösningar med våra specialistkompetenser. Vi har skapat flera ben inom batteriteknologi, där är vi ledande i Europa. Vi satsar även mer på elektrifiering och eco design. När det kommer till hållbarhet kan vi vara en bra partner att ta sig igenom resan med de nya lagkraven inom Sustainability.

Vilken målgrupp hoppas ni nå och vilka mål har ni satt upp för mässan?
- Målet är främst att nå beslutsfattare för nya projekt inom tillverkning. Vi vill ge mässforumet en chans, vi anser att det fysiska mötet är oerhört viktigt och det är bra att på en mässa kunna träffa många beslutsfattare och kunder på samma gång. Det är smidigt att boka upp möten med både partners och kunder – tidseffektivt.

Vilka åtgärder tar ert företag för att minska er miljöpåverkan och främja hållbara affärsprinciper?
- Vi gör mycket distansarbete för att dra ner på resandet. Vi hjälper också andra företag inom hållbarhet och eco design, det är här som vi kan göra störst påverkan.

Träffa Etteplan i deras monter på Tech Arena TA8:2.