12 - 14 nov. 2024

Vassa teknikbolag skapar affärsmöjligheter för industrin

Vassa teknikbolag skapar affärsmöjligheter för industrin
Häng med i den tekniska transformationen. Oavsett om det handlar om robotik, drönare, VR eller AI. Det är budskapet från tech-hubben THINGS som ställer ut med åtta vassa teknikbolag på Elmia Subcontractor.

Utvecklingen går snabbt och världen ändras fort. Något som industrin måste förstå. Det säger Magnus Melander, grundare av tech-hubben THINGS i Stockholm. Dagens utveckling innebär till och med större förändringar än vad internets intåg gjorde på sin tid.

  – Det är viktigt att vi klarar av den transformation som den nya tekniken innebär. Samtidigt tycker så klart alla etablerade bolag att sättet de jobbar på är det bästa och att de inte behöver någon input utifrån. Tyvärr ser kulturen ut så. Men det är ingen som i dag vet vad den tekniska transformationen kommer att resultera i, säger Magnus Melander.

  Han pekar på tre utmaningar som tillverkningsindustrin i Sverige står inför för att kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga globalt – effektivitet, säkerhet och hållbarhet. Utan den nya tekniken, säger han, kan vi inte lösa de här utmaningarna.

  – Alla bolag måste lära sig att utvecklas med modern teknik. Vi ser till exempel redan i dag att processerna vid upphandlingar är digitala och ett företag som inte är där i utvecklingen är heller inte med och tävlar. Det handlar inte om huruvida de gillar utvecklingen eller inte, de måste med, säger han.

Magnus Melander grundade THINGS 2015 med en tydlig vision. Att etablera hållbara och internationella affärsrelationer mellan vassa teknikbolag och etablerade bolag. Fokus ligger på Deep Tech – det vill säga forskningsbaserad teknologi – inom industri, infrastruktur, utilities och mobilitet.

  Det lilla start up-bolaget Inkonova med fem anställda har varit med i THINGS sedan 2015 och är ett av företagen som finns med på Elmia Subcontractor. Inkonova har tagit fram en laserstyrd 3D-scanner för kartläggning av otillgängliga utrymmen. Det unika med scannern är att lasern ger information i realtid vilket öppnar för en mängd olika användningsområden inom exempelvis infrastruktur, brandbekämpning och säkerhet.

– Det är jätteviktigt med event som Elmia Subcontractor för oss eftersom vi vill hitta samarbetspartner och leverantörer. Redan första dagen bokade vi in ett möte med en leverantör för att se om de kan producera systemet, säger Pau Mallol, grundare och vd för Inkonova.

THINGS har omkring 100 medlemsbolag från Tokyo till Silicon Valley. Deltagandet på Elmia Subcontractor är ett led i att koppla samman start up-bolagen med tillverkningsindustrins etablerade bolag.

  För mjukvarubolaget MTEK – som erbjuder heltäckande digitala lösningar för tillverkningsindustrins företag – är Elmia Subcontractor därför en utmärkt arena att synas på.

  – De flesta av våra kunder tilltalas av enkelheten och att kunna få hela digitaliseringen i ett system. Vanligtvis är det något som de behöver bygga ihop av olika system och det kan vi ersätta. Styrkan med vårt system är att det går att koppla samman mellan fabriker, exempelvis mellan leverantör och OEM, för att kunna öka leveransprecisionen, säger Oscar Wallner, Chief Commercial Manager på MTEK.

/globalassets/bilder/massor/subcontractor/2021/artiklar/under-massan/img_6225.jpg
/globalassets/bilder/massor/subcontractor/2021/artiklar/under-massan/img_6229.jpg