12 - 14 nov. 2024

Utställaren AnVa tror på svensk industri

Utställaren AnVa tror på svensk industri
Utställaren AnVa Industries och koncernchef Per Andersson svarar på 3 snabba frågor om hållbarhet på riktigt och vikten av svensk industri.

Industrikoncernen som bidrar till kunders konkurrenskraft genom pålitliga leveranser av komponenter i hög kvalitet. Genom koncernens bolag inom olika branscher erbjuds både kompletta helhets- och systemlösningar samt smala specialistkunskaper inom formgjutning, formblåsning, skärande bearbetning, plåt- och rörformning, bearbetning, svetsning, sourcing och montage av avancerade produkter samt extrudering av polymera material.

1. Vilka är era satsningar för 2021?

-Under början av 2021 har AnVa Industries förvärvat Hordagruppen, en mycket kompetent leverantör av extruderat gummi och formblåst plast. Förvärvet gör att vi kan dela på nya kunder och det tekniska kunnandet som finns mellan bolagen. Tillsammans blir vi väldigt starka främst inom plast och gummikunskap med fokus på materialteknik.

Att komma i mål med förvärvet av Hordagruppen känns så rätt, två bolag som verkligen kompletterar varandra väl. Det här förvärvet visar tydligt på att vi är en förvärvsdriven organisation som ständigt strävar efter att stärka och bredda koncernens befintliga erbjudande av artiklar, kunna ta större ansvar och lösa fler utmaningar hos våra kunder, säger Per.

-Vi vill fortsätta växa, både organiskt och genom förvärv eftersom vi tror på svensk industri, vi vill ha vår huvudverksamhet i Sverige och en bas med passande kompletteringar i utlandet.  Att stötta bolag som har sin bas i Sverige är viktigt för oss.

2. Inom AnVa Industries bolag finns ett extra fokus på hållbart och värdeskapande samarbete, utveckla detta?

Kärnan i AnVa Industries är hållbart företagande och som familjeägt företag bygger vi för kommande generationer. Koncernens grundvärderingar bygger på entreprenörskap, decentraliserade beslutsprocesser, med ett tydligt fokus på ansvarstagande för bl.a. miljö/samhälle, medarbetare och lönsamhet.

-I vårt arbete med hållbarhet är till exempel vår egen produkt ”Climarub” något vi är stolta över – ett ”grönt” gummi producerat på återvunnen kimrök, ett material som signifikant reducerar koldioxidutsläppen jämfört med konventionellt gummimaterial. Flera internationella kunder har upptäckt fördelarna och Climarub används i serieleveranser till världsledande kunder inom flera branscher.

- Det känns så kul att få gå i täten här och att vi är de som leder en del av utvecklingen. Vi fokuserar på egna processer och ställer oss ständigt frågan vad gör vi för att agera på ett hållbart sätt? Som Kunderna säger: Climrub är hållbarhet på riktigt!

 Läs mer om Climarub här.

 

3. Vad betyder Elmia Subcontractor 2021 för er och vad är ert syfte med ert deltagande?

Elmia Subcontractor ger oss en kondenserad verklighet, väl använd tid till att under fyra intensiva dagar träffa väldigt många människor, befintliga och potentiella kunder, som annars är utspridda geografiskt. Och inte minst ser vi mässan som ett utmärkt tillfälle att träffas fysiskt och nätverka mellan bolagen inom AnVa Industries.

I vår monter kan vi påvisa vår breda portfölj och presentera våra stolta och engagerade medarbetare från alla bolagen inkl Hordagruppen. Genom att vara återkommande utställare på Elmia Subcontractor kan vi agera långsiktigt för att bli våra kunders första val, en pålitlig leverantör helt enkelt som vill bidra till svensk industrins konkurrenskraft.