12 - 14 nov. 2024

Sveriges priser är globalt konkurrenskraftiga

Idag presenterar Sinf - Svensk Industriförening och mässarrangören Elmia den årliga Exportkartläggningen i samband med Elmia Subcontractor Connect. Elmia Subcontractor är norra Europas största underleverantörsmässa. Enkäten, som görs för tolfte året i rad, tar upp de senaste trenderna och ger bland annat inblick i vilka länder som företagen finner mest intressanta att exportera till, men också vilka insatser man föredrar för att ta plats på internationella marknader.

 

export_sinf.jpg

Kartläggningen visar att 82 procent av de svarande företagen exporterar idag. Av dessa uppger 48 procent att andelen av deras omsättning som går på export är 1–20 procent. Medan 22 procent uppger att andelen av omsättningen är 21–40 procent. Endast 4 procent uppger att deras andel av omsättning som går på export är 61–100 procent. Dessa siffror är nästintill identiska med 2018.

Företagen uppger också att främsta exportfördelarna är kvalité men även leveranssäkerhet och tekniskt kunnande. Positivt är att 27% av företagen dessutom uppger att deras kunder uppskattar konkurrenskraftiga priser och rätt kostnadsstruktur.

Sedan exportkartläggningens start för tolv år sedan har ambitionerna för att exportera mer varit höga. Ändå visar årets exportkartläggning att det inte har rört sig nämnvärt men underleverantörerna ser ändå framåt när det kommer till att öka exporten. Kartläggningen visar att 31 procent vill öka sin andel omsättning som går på export inom fem år med 21–40 procent. Medan 12 procent vill öka sin andel av omsättning gällande export med 61–80 procent. 

​​- Vi ser också i exportkartläggningen att offentliga verksamheter som kan ge ett bra stöd i att öka sin export eller att utforska en helt ny exportmarknad inte används i den utsträckningen som skulle kunna bidra till att exportmålen nås. Det är viktigt att företagen vet om vilket stöd som faktiskt finns att få, exempelvis finansieringshjälp för att komma in på en ny marknad. Av dessa är Business Sweden mest känt i enkäten men även EKN och växande uppstickare som Make Trade kan bidra med expertis säger Sanna Arnfjorden Wadström. 


​Underleverantörerna exporterar fortfarande främst till Väst- och Östeuropa. Väst- och Östeuropa har legat över 30 procent sedan 2009 och kartläggningen visar att det är även dessa regioner som är främst intressanta för framtida affärsmöjligheter. 26 procent av företagen uppger att rekommendation från kund är det mest effektiva sättet för att få en första kontakt med en ny internationell marknad. Detta har varit det mest verksamma sättet, enligt underleverantörerna de senaste fem åren. Kartläggningen visar också att mässbesök på marknaden och mässdeltagande har även de fortsatt förtroende för att etablera ny kontakt på internationell marknad med 15 procent respektive 16 procent. 

26 procent av företagen säkrar risken vid exportaffärer genom förskottsbetalning, 21 procent via kreditupplysning medan 18 procent uppger att de inte gör någon risksäkring alls. 
​- Det finns givetvis fler sätt att göra en risksäkring på men det är lite anmärkningsvärt att 18 procent av företagen inte gör någon risksäkring. Det är lite som att lämna över nycklarna till sin verksamhet säger Sanna Arnfjorden Wadström och fortsätter, det är otroligt viktigt i dessa tider att risksäkra sina affärer när uteblivna leveranser kan förekomma, avslutar hon.

Exportenkäten görs årligen av Svensk Industriförening Sinf och Elmia inför Elmia Subcontractor i Jönköping. Enkäten ställs till de företag som ställer ut på mässan samt de industriföretag som är medlemmar i Sinf.

För mer information och för att få fler fakta från Exportenkäten, vänligen kontakta:
​Sanna Arnfjorden Wadström, VD Svensk Industriförening Sinf, 070- 609 65 00
​​Elina Wikström, Kommunikatör Sinf, 070-856 99 53

/globalassets/bilder/massor/subcontractor/2020/logo/externa/logotyp-sinf_1920x1080.png