12 - 14 nov. 2024

Smart industri med AI och integrerad mätdata

Smart industri med AI och integrerad mätdata
För att stärka konkurrenskraften måste man jobba smartare. Med hjälp av den senaste tekniken vässar HordaGruppen sin produktionsprocess för att ligga i framkant hos kravställande kunder.

– Smart industri handlar ju om helheten, att jobba smart i en effektiv produktionsteknisk lösning, konstaterar Andreas Helmersson, vd HordaGruppen AB.

Som polymerspecialister har HordaGruppen i mer än 40 år varit leverantör till fordonsindustrin, vilket ställer tuffa krav på kvalitet och spårbarhet. Därför började man redan tidigt att gå över från fixturer till visionsystem för att säkerställa att alla produkter som lämnar maskinen uppfyller kvalitetskraven. En del kameror är utrustade med AI för maskininlärning och visionsystemet kan också kopplas samman med affärssystem för lagring och delning av kvalitetsdata.

 

Tidsvinst och kvalitetssäkring

– Dels ger det här en tidsvinst för oss, men framför allt handlar det om kvalitetssäkring och ökad konkurrenskraft, säger Andreas Helmersson.

Industri 4.0 handlar till stor del om data. Det är lätt både att ta fram och spara data idag.

– Men ännu viktigare är ju hur du behandlar din data, konstaterar Andreas.

Till exempel kan mätning av processparametrar ge träffsäkra svar på vilka processfönster som krävs för att få en så säker produktion som möjligt.

 

Virtuella maskiner för testkörning

HordaGruppen är också i uppstartsfasen för att skapa digitala tvillingar, virtuella maskiner, för testkörning som kan förutsäga produktionsprocessen, korrigera parametrar och förbättra prognoser.

Den 15 mars i år förvärvades HordaGruppen av industrikoncernen AnVa Industries AB med säte i Västerås, en verkstadskoncern med åtta verksamhetsdrivande enheter. Och för första gången ställer man därför också ut i gemensam monter på Elmia Subcontractor.

– Det är en ny plats för oss men det känns riktigt bra, och vi märker att det finns ett uppdämt behov av att träffas fysiskt. Mässan för mig är ett socialt forum, en kontaktyta med både kunder, leverantörer och samarbetspartners, säger Andreas Helmersson.

/globalassets/bilder/massor/subcontractor/2021/artiklar/under-massan/hordagruppen_andreas_helmersson2.jpeg