12 - 14 nov. 2024

Samverkan ger sprängkraft åt produktutveckling

Samverkan ger sprängkraft åt produktutveckling
När en ny produkt skapas idag innehåller den nästan alltid någon slags elektronik eller intelligens. Här samverkar skånska Jelmtech och Svep Design Center för att förverkliga kundprojekt inom alla slags branscher.

Ett elektroniskt lås med digital nyckel, en uppkopplad lastpall som säkrar en obruten kylkedja – eller wearables som hjälper dig till en bättre golfsving. Produktutvecklingskonsulterna Jelmtech och elektronik- och mjukvaruutvecklarna Svep Design Center skapar synergier när man tar sig an kundernas idéer om morgondagens produkter.

– Vi på Jelmtech jobbar som konsulter med produktutveckling inom alla slags branscher där den gemensamma röda tråden är verktygsbunden högvolymsproduktion, förklarar vd och delägare Carl-Fredrik Emilsson.

Simulering och analys

Merparten av uppdrag rör sig inom formsprutningsindustrin med fokus på mekanikutveckling och med särskild kompetens inom simulering och hållfasthetsberäkningar.

– Vi kan kvalitetssäkra en produkt redan på konstruktionsstadiet så att man vet att den är optimerad för exempelvis formsprutningsprocessen, långt innan verktygstillverkningen är påbörjad, säger Carl-Fredrik.

Funktionsbaserad industridesign

Att produktägande företag har tillräckliga resurser inom produktutveckling är ingen självklarhet, och därför har Jelmtechs kompetens inom funktionsbaserad industridesign och mekanik blivit efterfrågad.

– Men nästan alla produkter som skapas idag innehåller elektronik och mjukvara av något slag. Allt fler produkter ska vara uppkopplade och innehålla någon slags intelligens. Och här är Svep Design Center en viktig samarbetspartner för oss, säger Carl-Fredrik.

Uppkopplade IoT-lösningar

Några produktexempel visas i den gemensamma montern på Elmia Subcontractor, där ett av årets teman är just samverkan. Smart industridesign i kombination med uppkopplade IoT-lösningar ger mervärden för användaren.

– I det här låset har Jelmtech stått får själva mekaniken och kapslingen medan Svep har skapat kommunikationsskriptet. Det förenklar för exempelvis hemtjänsten som kan ha en digital nyckel, kopplad till sin telefon. Du kan också skapa engångskoder och logga vilka som kommer och går genom dörren, berättar Carl-Fredrik.

Många namnkunniga produktägare har tagit hjälp av Jelmtech och Svep Design Center i sin produktuveckling. Och Elmia Subcontractor har blivit en viktig mötesplats med kunderna.

– Det här är vår enda mässa om året och den har alltid varit väldigt givande, säger Carl-Fredrik Emilsson.

 

/globalassets/bilder/massor/subcontractor/2021/artiklar/jelmtech-svep.jpeg
/globalassets/bilder/massor/subcontractor/2021/artiklar/jelmtech-svep2.jpeg