12 - 14 nov. 2024

Outokumpu rankas bland de 50 bästa företagen i världen på Corporate Knights lista över Clean200

Outokumpu rankas bland de 50 bästa företagen i världen på Corporate Knights lista över Clean200
Outokumpu, den globala ledaren inom hållbart rostfritt stål och utställare på Elmia Subcontractor 2024, har rankats bland de 50 bästa företagen i världen, på Corporate Knight’s List of Clean Companies. De nådde också den högsta placering inom den rostfria stålbranschen (33:e plats) på listan som presenteras av Corporate Knights.

Rankingen betygsätter företag som omfamnar den gröna omställningen med full kraft, katalogiserar de börsnoterade företag med hållbar ekonomisk utveckling och intäktskällor.

"Som global ledare i branschen strävar vi efter att leda den gröna omställningen framåt. Vår verksamhet är baserad på cirkulär ekonomi – så mycket som 95 % av vår produktion kommer från återvunnet material, som vi förvandlar till motståndskraftigt, helt återvinningsbart rostfritt stål – vilket resulterar i vårt totala koldioxidavtryck på upp till 75 % lägre än branschgenomsnittet*. Genom att ställa om och investera i mer hållbara innovationer och material idag kan företag avsevärt stödja sina kunder att minska sin klimatpåverkan. Vi är oerhört glada över vår ranking bland världens hållbarhetsmästare”, säger Johann Steiner, Executive Vice President, Sustainability, People & Communications på Outokumpu.

Gröna mål ger resultat

Clean200-rankingen beräknades första gången den 1 juli 2016 och publicerades offentligt den 15 augusti 2016 av Corporate Knights och As You Sow. Den aktuella listan har uppdaterats med data till och med den 15 januari 2024. Datainsamlingen sker genom bedömning av ett företags intäkter som överensstämmer med definitionerna i Corporate Knights Sustainable Economy Taxonomy, med ursprung från Corporate Knights forskning. För att vara berättigad måste ett företag tjäna mer än 10 % av de totala intäkterna från hållbara källor.

"Med rätt finansiella data går det att kartlägga hållbar ekonomisk utveckling – och siffrorna visar att utvecklingen går åt rätt håll. Outokumpu hade hållbara intäkter, enligt taxonomin, på 9 494 miljoner euro – vilket motsvarar 91 % av våra totala intäkter 2022. Vi är stolta över vår resa hittills och kommer att fortsätta att arbeta mot våra ambitiösa klimatmål i linje med 1,5 gradersmålet och påskynda den gröna omställningen som en av pionjärerna i branschen”, fortsätter Steiner.

Hög lönsamhet för hållbar omställning

Totalt tjänade Clean200-företag mer än 2,2 biljoner USD i hållbara intäkter under 2022, vilket i genomsnitt innebar att 54,7 % av intäkterna har sitt ursprung från hållbar affärsverksamhet, jämfört med 13,6 % för företag på MSCI ACWI-indexet. Forskare beräknade företagets intäkter med hjälp av Corporate Knights Sustainable Revenue-databasen, som identifierar andelen försäljning som företag tjänar från hållbara ekonomiska områden som förnybar kraft, elfordon, växtprotein och klimatsmarta byggnader. Rankingen exkluderar företag som är involverade i industrier som fossila bränslen, avskogning, fängelser, vapen och tobak – såväl som företag som motarbetar klimatpolitik.

*) Globala genomsnittliga CO₂-utsläpp (2023): 7 kg CO₂e per kg rostfritt stål (Outokumpus beräkning baserad på data från CRU och worldstainless).