12 - 14 nov. 2024

RubiNord i samarbeta med WELD2CAST Engineering AB på på den svenska marknaden.

RubiNord i samarbeta med WELD2CAST Engineering AB på på den svenska marknaden.
Ett nytt samarbete ska markera början på en skandinavisk tillväxtresa för RubiNord. Tillsammans med WELD2CAST kommer de att leverera en komplett lösning av metall- och packningsdelar på den svenska marknaden.
RubiNord har levererat gjutna gummi- och silikonkomponenter sedan september 2020 och deltagit i design- och konstruktionsarbeten för industrikunder. Nu ska ett strategiskt samarbete med metallföretaget WELD2CAST ge turbo åt tillväxten på den skandinaviska marknaden. ”Samarbetet med WELD2CAST kommer utan tvekan att bli värdeskapande för våra kunder. I framtiden kommer våra kunder att kunna få professionell rådgivning och expertis inom metall- och packningsdelar på ett och samma ställe. De kommer också att kunna få leveranserna från en enda leverantör”, säger Brian Hoffmann Jørgensen, verkställande direktör för RubiNord. WELD2CAST är ett ingenjörs- och handelsföretag som är specialist i omvandla komplexa svetsad konstruktion till lättvikt och kostnadseffektiva gjutgods eller smidegods komponenter. En process som kan optimera vikt och kostnader på komponenterna med en total vinning upp emot – 40 %. Starkare och lättare produkter har en direkt och positiv inverkan på tid, arbetsbelastning och det ekonomiska resultatet. ”I vår bransch pratar vi mycket om reverse cost engineering och ser alltid på hur kan optimera ett element genom att göra det smartare, billigare och bättre. Samarbetet med RubiNord hamnar på toppen av detta och jag övertygad om att våra kunder kommer att uppleva ytterligare en positiv skillnad”, säger Michael Andersen och fortsätter: ”WELD2CAST och RubiNord kompletterar varandra otroligt bra och det finns en stor synergi i hur vi utvecklar lösningar och utövar vår verksamhet på. Många av kunderna som vi arbetar separat med behöver en del av det som den andra kan leverera och därför anser vi att basen är helt optimal.” Företaget som är baserat lite utanför Stockholm är verksamt i hela världen och har medarbetare i Sverige, Tyskland, Polen och Kina. Just den starka närvaron utanför Danmark är ett av de områden som RubiNord ser fram emot att bli en del av. ”Det råder ingen tvekan om att WELD2CAST och i synnerhet Michael har ett starkt internationellt nätverk som kan bidra till att sätta fart på våra tillväxt- och expansionsplaner. Ambitionerna för framtiden är stora och vi har fått en spännande start”, avslutar Brian Hoffmann Jørgensen. Samarbetet mellan RubiNord och WELD2CAST har redan resulterat i beställningar och de två företagen arbetar just nu på ett gemensamt projekt åt en kund i Norge. För mer information är du välkommen att kontakta Brian Hoffmann Jørgensen, CEO för RubiNord, +45 28 45 94 14 Michael Andersen, Business Development Manager för WELD2CAST, + 46 (0) 76 316 18 97

Michael Andersen

michael.andersen@weld2cast.com