12 - 14 nov. 2024

Syntronic förvärvar ny produktionssite för satsning på hållbarhet

Syntronic förvärvar ny produktionssite för satsning på hållbarhet
Det globala teknikutvecklingsföretaget Syntronic meddelar idag att man förvärvar elektroniktillverkningsbolaget Lloyd Douglas Solutions (LDS). Det Kanada-baserade bolaget blir en strategiskt viktig samarbetspartner till Syntronic Production Services i Sandviken och Kumla, samt till Syntronic Aftermarket Services i Gävle.

Syftet är att stärka greppet om produktlivscykeln, intensifiera hållbarhetsarbetet samt stimulera verksamheten i Sverige. Satsningen medför att de svenska siterna kommer att kunna hantera ett ökat antal leveranser inom Europa för de nya nordamerikanska kundernas räkning.
– Förvärvet innebär att Syntronic Production Services i Sandviken och Syntronic Aftermarket Services i Gävle får en nära samarbetspartner i Nordamerika, säger Björn Jansson, VD för Syntronic Group. – Satsningen stärker vår verksamhet i Sverige, eftersom våra kontor här kan hantera våra nordamerikanska kunders Europaleveranser och vice versa. Vi har nu ett helhetsgrepp om produktlivscykeln i både Europa och Nordamerika, vilket innebär att vi möter våra kunders fullständiga behov och önskemål i deras närområden. Det är viktigt för oss att erbjuda hållbara och kostnadseffektiva lösningar med snabba leveranstider, fortsätter Björn Jansson. Det kanadensiska bolaget som nu välkomnas till Syntronic Group har i drygt ett decennium försett ledande nordamerikanska kunder med tillverknings- och prototyptjänster från sin anläggning i Ottawa. LDS har spetskompetens inom prototyper, NPI och specialiserad elektroniktillverkning. Efter integrationen kommer LDS att bedriva verksamhet inom Syntronic Group, under namnet Syntronic Production Services Canada Inc. – Det känns fantastiskt att välkomna LDS till Syntronic. Med den här satsningen tar vi ytterligare ett stort steg framåt i Syntronics produktionsverksamhets utveckling. Detta blir ett bra stöd för vår tillverkning både i Sandviken och Kumla, säger Roger Lindholm som är VD på Syntronic Production Services. Syntronic bedriver sedan tidigare specialiserad produktion med fokus på mekanik i Sandviken samt högkvalitativ serieproduktion och kretskortstillverkning i Kumla. Den kompletterande produktionsanläggningen i Ottawa kommer att samarbeta med de svenska produktions- och eftermarknadsenheterna. Samarbetet med Syntronics forskning & utvecklingskontor i Ottawa, Toronto och Montreal kommer också att vara starkt. – Vårt mål har alltid varit att ge fullständig produktlivscykelsupport till våra kunder i alla regioner där vi är närvarande. Det här initiativet gör det möjligt för oss att tillgodose våra kunders behov med ökad effektivitet och flexibilitet, både i Nordamerika och i Sverige, säger Hans Molin, VD för Syntronic Kanada. För LDS innebär förändringen att man får tillgång till Syntronic Groups samlade kompetens inom forskning & utveckling. – Tillsammans kommer Syntronic och LDS ge mervärde till samtliga av våra kunder. Vi kommer att utveckla produkter som möter våra kunders krav på prestanda, tillverkningsbarhet och hållbarhet”, avslutar Jim Burke, VD på Lloyd Douglas Solutions. Bakgrundsinformation Syntronic utvecklar morgondagens teknik inom telekom, fordonsindustrin, tillverkningsindustrin och medicinteknik. Det globala företaget är specialiserat på avancerad produkt- och systemutveckling, tillverkning och eftermarknadstjänster. Syntronic erbjuder helhetslösningar som täcker hela produktlivscykeln, från forskning & utveckling till produktions-, NPI-, och eftermarknadsstadierna. Organisationen består av 1700+ ingenjörer verksamma i nio länder. Bland Syntronics partners finns några av världens mest teknikintensiva företag och organisationer.

Lina Pascal

limyxa@syntronic.com