12 - 14 nov. 2024

Steel Products på Elmia Subcontractor 2021: Med fokus på lägre omkostnader och FN’s Globala mål

Steel Products på Elmia Subcontractor 2021:  Med fokus på lägre omkostnader och FN’s Globala mål
På Elmia Subcontractor i Jönköping har Steel Products A/S fokus på närhet, leveranssäkerhet och hållbarhet som underleverantör. Det kommer kunderna till godo i form av en grönare profil, mera intelligent design, lägre produktionsomkostnader och större tillförselsäkerhet.
Elmia Subcontractor 2021, 9.-12. november i Jönköping Steel Products A/S: Monternummer: B01:48
Steel Products A/S är en ledande underleverantör inom avancerad djupdragning, stansning och bockning av stålplåt, kallformningsprocesser och bearbetning i form av CNC-processer, laserskärning, robotsvetsning och ytbehandling. Verksamheten producerar ämnen i metall till industrin och erbjuder leveranser, som ingår direkt i kundernas produktionsflöde. Dessutom arbetar Steel Products med att optimera sina egna produktionsprocesser samt förbrukning av råvaror och energi för att stärka kundernas konkurrensförmåga och gröna profil. Det är en tillgång för produktionen, som rimmar med FN’s Globala mål 9 och 12. FN’s Globala mål 9 handlar om att främja en mer hållbar industri, medan mål 12 handlar om att skapa ökad återvinning samt mera ansvarstagande gällande konsumtion och produktion. - Vi är mycket ambitiösa när det gäller att erbjuda kunderna mera hållbara lösningar. Det gör vi genom att utveckla intelligenta processer och optimera resursförbrukningen, som både håller omkostnaderna nere och bidrar till kundernas gröna profil på marknaden, säger Stephan Kirk, Sales Manager hos Steel Products A/S. - Elmia Subcontractor är den perfekta platsen att profilera våra gröna lösningar, säger Kirk och tillägger: Vi sätter en ära i att utmana kunderna, så de designar sina produkter smartare, och här är Elmia mässan den idealiska plattformen för etablering av en konstruktiv dialog. Från 8 mm till 2 mm plåt utan kompromisser Steel Products erbjuder avancerad djupdragning, stansning och bockning i plåtmaterial, som potentiellt kan bana väg för betydande besparingar. Det danska företaget utmanar som nämnt gärna kundens existerande konstruktion, och försäljningschefen dokumenterar gärna möjligheten med ett aktuellt exempel. Bottenplattan till en värmepump tillverkades tidigare av en massiv 8 mm plåt för att uppnå en tillräcklig styvhet och styrka. Den nya konstruktionen från Steel Products bestod av en endast 2 mm tunn, galvaniserad stålplåt, som är försedd med ribbor, som ger en optimal fördelning av trycket på plåten. Därmed uppfyller plåten samma styrke- och kvalitetskrav som 8 mm-lösningen. - Ändringen resulterade i stora materialbesparingar, som reducerade produktens vikt och pris betydligt, till fördel för vår kunds konkurrensförmåga, förklarar Stephan Kirk. Trots ämnets stora dimensioner stansas och trycks bottenplattan i dag i ett stycke i en helautomatisk pressoperation. Steel Products har maskiner som kan hantera stora ämnen, och samtidigt har man tagit bort flera processer, inklusive fräsning av ämnet. Det mera intelligenta utnyttjandet av material och maskiner är i överensstämmelse med FN’s Globala mål 12, som strävar till att reducera materialförbrukningen i produktionsindustrin. Komplicerade ämnen i en arbetsoperation Steel Products har en lång rad metallbearbetningsprocesser in-house. Det är en stor fördel, när tex en kund vill ha framställt ett ventilhus. Vid ett konkret tilfälle framställdes ett ventilhus med stos till processindustrin genom en kombination av hydraulisk bearbetning och kallflytning, där metallen blir plastisk och kan formas och bearbetas i en operation. Närhet ger ökad hållbar säkerhet Det är helt tydligt, att materialexperterna hos Steel Products A/S sneglar på FN’s Globala mål 9 och 12, när de utvecklar nya lösningar. Dels är hållbarhet ett viktigt mål, och dels är man som dansk och europeisk produktionsverksamhet tvungen att tänka innovativt och smart för att bevara konkurrenskraften. - De Globala målen är en del av vårt DNA och styr utvecklingen av nya lösningar. Materialbesparingar är centrala för att kunna nå uppsatta klimatmål, men också en viktig faktor, när vi utvecklar nya produkter tillsammans med våra kunder, för råvarorna utgör en stor del av ämnets pris, förklarar Sales Manager Stephan Kirk och avslutar: Den aktuella försörjningskrisen, vi ser just nu, bidrar till att vår tillgänglighet blir ännu mer relevant. När Steel Products deltar på Elmia Subcontractor i Jönköping, är det i första hand för att få en dialog med kunderna om, hur Steel Products kan bidra till smartare design och produktionsprocesser. Men det danska företaget ser också fram emot att tala om leveranssäkerhet under de aktuella, globala förhållandena och inte minst till att äntligen igen få stå ansikte mot ansikte med kollegor och kunder. Om Steel Products A/S Steel Products har 350 medarbetare på två produktionsställen i Danmark och är en av Europas ledande underleverantörer inom bearbetning och efterbehandling av ämnen i metall. Steel Products arbetar med löpande processoptimering för att öka värdet på sina lösningar och sin rådgivning. Dessutom investerar verksamheten i medarbetarna, som ska säkra fortsatt utveckling av nödvändig kompetens. För Steel Products är det avgörande att vara en resultatorienterad samarbetspartner för kunderna och en attraktiv arbetsplats, som kan attrahera och behålla de rätta medarbetarna. Läs mera om processer, produkter och värden på steelproducts.dk Ytterligare information Mads Bonnichsen +45 40110850 mbo@steelproducts.dk www.steelproducts.dk

Mads Bonnichsen

mbo@steelproducts.dk