14 - 16 nov 2023

Nu allt från Teknisk Formblåsning upp till 150 liter samt Emballage från 50ml - 5 L

Nu allt från Teknisk Formblåsning upp till 150 liter samt Emballage från 50ml - 5 L
Vi hjälper till från utveckling till färdig produkt, dvs från konstruktion med verktygsframtagning , provkörning, färdigställande för produktion,sedan produktion med montering pack samt leverans.
Komplett leverantör med Teknisk Formblåsning, samt formblåsning emballage typ flaskor och dunkar. Kan även utföra Formsprutning.

Torbjörn Nordenström

torbjorn@simonsindustri.se