12 - 14 nov. 2024

Din nya svetsassistent är en robot

Din nya svetsassistent är en robot

CoWelder är ett ekonomiskt överkomlig sätt att komma i gång med svetsautomatisering på. Den är perfekt för svetsning av enkla arbetsstycken oavsett mängd och frekvens. CoWelder säkerställer maximal flexibilitet, enkel programmering och konstant hög svetskvalitet.
CoWelder passar till professionella svetsverkstäder. Det är en kollaborativ robot (en såkallad cobot). Det vill säga, att den är designet till att arbeta tillsammans med människor på en gemensam arbetsplats - utan behov av säkerhetsavspärrning. Cobotten har flera inbyggda säkerhetsstyrningsfunktioner och är CE-godkänd.

Aila Ketola

ake@migatronic.se