12 - 14 nov. 2024

Lesjöfors Springs & Pressings AB Grön Energi sänker CO2- utstläppen med mer än hälften

Lesjöfors Springs & Pressings AB Grön Energi sänker CO2- utstläppen med mer än hälften
Lesjöforsföretagen fortsätter att arbeta med hållbarhetsmålen, där lägre koldioxidutsläpp är ett fokusområde. Velleuer i Tyskland är ett bra exempel på hur en övergång till en grön energimix snabbt och enkelt kan sänka utsläppen med mer än hälften.

För tio år sedan fick det tyska Lesjöforsbolaget Velleuer sin certifiering mot miljöledningsstandarden ISO 14001. Sedan dess övervakar Velleuer kontinuerligt miljöeffekterna av produktionen och håller koll på potentiella förbättringsåtgärder. Under 2016 lyckades företaget vända den negativa trenden med stigande produktionsrelaterade koldioxidutsläpp, trots att produktionsvolymerna ökade. Lösningen var att ta in energikällor med mindre klimatpåverkan.

FOKUS PÅ HÅLLBARHET
År 2020 kom så möjligheten att minska koldioxidutsläppen ytterligare. Med en övergång till grön el har en årlig potential att minska utsläppen med ytterligare 300 ton öppnats. Detta innebär en utsläppsminskning på mer än 60 procent* tack vare certifierad grön energi, producerad med en garanti på noll utsläpp.

Velleuers vd Frank Jahn kommenterar företagets hållbarhetsfokus:

”Vi är glada att denna möjlighet dök upp och mars 2020 var rätt tid för oss att göra en övergång till en rimlig kostnad. Vi bevakar nya möjligheter för ytterligare åtgärder genom the Greenhouse Gas Protocol som tillhandahåller standarder för företag och där Eco cockpit ger oss en gratis och lättanvänd online-plattform. För närvarande har vi slutfört analysen av steg 1 och steg 2. Under 2022 kommer steg 3, då vi även kommer att se över våra underleverantörer.

LADDNINGSSTATIONER PÅ OMRÅDET
Ett annat steg i att minska utsläppen är att Velleuer också underlättar utsläppsfria lokala transporter. Företaget har installerat både en laddstation för anställdas elcyklar och en 2 x 22 KW laddbox där medarbetare kan ladda såväl sina elektriska fordon som företagsbilar.

”Att göra det lättare att ta cykeln till jobbet ger inte bara ett värdefullt bidrag till lägre luftföroreningar, det förbättrar också våra anställdas hälsa. Det ger en stor win-win-effekt på alla nivåer”, säger Frank Jahn.

https://www.lesjoforsab.com/sv/about-lesjoefors/news/gron-energi-sanker-co2-utslappen-med-mer-an-halften/