12 - 14 nov. 2024

Kyoceras keramiska glidlager revolutionerar magnetdrivna mixrar inom medicinteknik

Kyoceras keramiska glidlager revolutionerar magnetdrivna mixrar inom medicinteknik
Kyocera Fineceramics tillverkar högpresterande keramiska produkter för applikationer med komplexa och anspråksfulla kravprofiler. Ett intressant och permanent växande område är keramiska lager för magnetdrivna mixrar som
revolutionerar produktionen av läkemedel och livsmedel.

Med magnetisk koppling som tätningssystem och keramiska lager ger en pålitlig och oproblematisk sterilisering och bakteriefri drift. Dessutom garanterar komponenterna lång livslängd och uppfyller högsta FDA -säkerhetsstandard.

Cornelia F. Sundberg, VD for KYOCERA Fineceramics Nordics berättar här hur Kyocera framgångsrikt här stärkt utvecklingen av glidlager speciellt anpassade för magnetkopplade omrörare. Baserat på universell expertis erbjuder Kyocera olika keramiska material för lagerkomponenterna. Alla Kyoceras material och produkter produceras inom Kyocera-koncernen, vilket garanterar fullständig materialspårbarhet. Detta är särskilt viktigt vid produktion av läkemedel och livsmedel poängterar Cornelia F. Sundberg. Hanlagret och honlagret är oftast tillverkade av olika material för bästa prestanda, men kan också göras i samma material om det krävs. Båda komponenternas material matchar perfekt varandra med strikta toleranser och ytkrav. Tack vare moderna och pålitliga maskiner och anläggningar kan högkvalitativa ytor med minimal friktion i driftläge och med minskad risk för brott i torrkörningsförhållanden uppnås.

Nyckelkomponenterna i magnetdrivna mixrar och agitatorer är keramiska glidlager som är i direkt kontakt med produkten som ska blandas. Friktionsslitage, temperaturförändringar och korrosiva angrepp bestämmer materialvalet för dessa högt belastade komponenter. Vanligtvis är hanlagret tillverkat av zirkoniumoxid och honlagret är tillverkat av kiselkarbid. Det statiska, robusta hanlagret är fäst på blandningskärlets tankplatta och det roterande honlagret är integrerat i mixerhuvudet. Hanlagret i zirkoniumoxid har hög mekanisk hållfasthet och därmed kraftig motståndskraft mot vibration, stötar och skador vid plötsligt haveri eller vid montering och demontering av mixern. Det yttre lagret av kiselkarbid ger överlägsen nötningsbeständighet och bästa ytfinhet.

Vid tillverkning av läkemedel och i livsmedelsindustrin blandas flera ämnen som pulver och vätskor för användning i aseptisk utrustning. Därför krävs fullständig sterilitet för alla mekaniska komponenter i sådan utrustning. I denna typ av tillämpning används vanligtvis magnetomrörare där det inte finns någon mekanisk anslutning mellan motorn och omrörarens rotor och vridmomentet överförs med hjälp av ett magnetfält. Magnetiska omrörare utan mekaniska tätningar, såsom glid- eller packbox-tätningar, minimerar risken för kontaminering av slutprodukten.

Hårdheten hos Kyocera Fineceramics glidlager säkerställer lång livslängd och ingen partikelkontamination. Tack vare keramernas sterilitet och att keramerna är inerta håller sig tanken ren. Keramiska lager kräver inte ytterligare smörjning. Hög beständighet mot temperaturvariationer i båda keramerna möjliggör användning av rengöring och sterilisering på plats (CIP/SIP).

Allt material som används för Kyoceras lager uppfyller tillämpliga FDA-krav och USP klass VI klassificeringar.

Genom ständig vidareutveckling av material och produkter i nära samarbete med sina kunder uppnår KYOCERA Fineceramics optimala och tillförlitliga produktlösningar.

Produkterna tillverkas av KYOCERA Fineceramics Solutions GmbH, Mannheim samt KYOCERA Fineceramics Precision GmbH. Kyocera har mer än 60 års erfarenhet av produktion och utveckling av högpresterande tekniska keramer. KYOCERA Fineceramics Nordics AB ansvarar för försäljning, marknadsföring och teknisk rådgivning i norra Europa

För mer information kontakta:
KYOCERA Fineceramics Nordics AB
Stormbyvägen 6,
SE-163 55 Spånga
Telefon: +46 (0)8 44 66 910
E-Mail: info@kyocera-solutions.se
www.kyocera-solutions.se


/globalassets/bilder/massor/subcontractor/2021/utstallare/kyoicera-cornelia.jpg