12 - 14 nov. 2024

Sylvac är världsledande inom digitalt uppkopplad mätteknik via Bluetooth®

Sylvac är världsledande inom digitalt uppkopplad mätteknik via Bluetooth®
Med hjälp av den senaste tekniken kan industrin ta en ny historisk vändning att bli alltmer "autonom". I den mening att processer förenklas, ordnas och organiserad på ett förutsägande sätt, och där anslutning mellan system är kärnan i Industry 4.0 begreppet.
Den här nya modellen är tänkt att vara mer interaktiv, där det inte längre är upp till användaren att hämta informationen, men upp till enheterna att ge dem det. Mätinstrument är en integrerad del av denna process, vilket är anledningen till att Sylvac som en pionjär har åtagit sig att erbjuda innovativa lösningar för uppkopplad mätteknik och datainsamling. Se smarta mätinstrument nu med Bluetooth®5 teknologi i Monter: B08:51, KmK Instrument ab

Jimmy Andersson

jimmy.andersson@kmk-instrument.se