12 - 14 nov. 2024

HT Laser investerar i ny Trumpf fiberlaser

HT Laser investerar i ny Trumpf fiberlaser
HT Laser uppgraderar sin maskinpark med en ny stor fiberlaserskärmaskin. Maskinen ersätter en äldre maskin och investeringen medför en betydande energieffektivisering som ligger i linje med HT Lasers väg framåt.

Investeringen består av en TRUMPF 3080 12 kW fiberlaserskärmaskin. Arbetsområdet på maskinen är hela 8 m x 2,5 m och passar perfekt in i HT Lasers maskinpark där många maskiner just är anpassade för detaljer i XL-format. Just denna maskin kommer att vara installerad efter sommaren på HT Lasers anläggning i Kaarina, strax utanför Åbo. Energieffektivitet Med en fiberlaser minskas energianvändningen och det finns givetvis många fördelar med det. En ny design på skärdysorna medför en minskning i användningen av kvävgas med 40–70% (beroende på körläge) vilket är fördelaktigt kostnadsmässigt. - För oss på HT Laser är det viktigt att investera i maskiner där energianvändningen minimeras. Vi vill kunna erbjuda våra kunder komponenter med absolut högsta kvalitet tillsammans med minimal miljöpåverkan. Ny teknik gör det möjligt och vi är stolta att i över 30 år kunnat erbjuda kunder tillverkning av komponenter i en toppmodern maskinpark, säger Joachim Eresjö, försäljnings- och landschef HT Laser Sverige.

Med nya maskiner positionerar sig HT Laser långt fram tekniskt och kvalitetsmässigt. Fiberlasertekniken medför högre skärhastigheter, skärning i tjockare material och bättre kvalitet än med motsvarande äldre laserskärmaskiner. Skärsnitt med hög kvalitet är viktigt vid tex. lasersvetsning där HT Laser har ett brett erbjudande med manuella-, robot- och portallasersvetsar. Investeringar i energismart teknik ligger i linje med HT Lasers resa framåt och där uppgradering av laserskärmaskiner är en av många delar.

Joachim Eresjö

joachim.eresjo@htlaser.fi