12 - 14 nov. 2024

Digitalisera din produktion!

Digitalisera din produktion!
Var skall vi börja? Vad är bäst för oss? Vilka effekter kan vi förvänta oss?
Även beslut kring digitalisering behöver vara faktabaserat, eller datadrivet i så stor utsträckning som möjligt!
Empir Industry har tagit fram en tjänst och ett koncept för digitalisering av produktionsanläggningar som effektivt och träffsäkert skapar de bästa förutsättningarna för en lyckat "Road Map", för SME-bolag såväl som större koncerner.
Att digitalisera sin produktion har många redan för avsikt att göra. Tyvärr så kör de flesta fast, ibland redan innan de kommer igång. Det saknas en tydlig helhetsplan och i vilken ordning som är smartast att förverkliga digitaliseringen steg för steg, inte bara för att öka effektiviteten internt, utan också för att generera högre kundvärden. Att starta med en oberoende Digital Behovsanalys är därför klokt för att staka ut vägen framåt. Dels för att digital mognadsgrad varierar över bolagets olika enheter, dels för att få med ett helhetsperspektiv. En Digital Behovsanalys består av: - Digitalt frågeformulär till ett antal nyckelfunktioner - Muntliga intervjuer - Platsbesök - Inventering av system - Sammanställning - Analys - Prioriteringar - "Road Map" - Presentation - Rapport Genom att sammanfläta vår spetskompetens om digitalisering och tillverkning, med er djupgående kunskap och erfarenhet av er organisation och er produktion, så skräddarsyr vi en digitaliseringsplan åt er.

Stefan Berntsson

stefan.berntsson@empirindustry.com