12 - 14 nov. 2024

Atorp Automatsvarvning AB expanderar.

Atorp Automatsvarvning AB expanderar.
Nu påbörjar vi inflyttning i vår nya produktionshall.
Vårt fokus är fortsatt att expandera och bli ännu starkare. Vårt segment är serieproduktion i CNC styrda längdsvarvar och fleroperationssvarvar. I denna första etapp har vi byggt ytterligare ca750m2 produktionsyta vilket ger oss möjlighet att utöka kapaciteten med ca 50% . Inflyttning i nya delen är redan påbörjad och lokalen beräknas vara fullt utnyttjad runt årsskiftet 2021/22.

Jonny Andreasson

jonny@atorp.se