12 - 14 nov. 2024

Nyckeln till hållbarhet för Polykemi – att ompröva sina materialval

Nyckeln till hållbarhet för Polykemi – att ompröva sina materialval
Under Elmia Subcontractor lyfte polymerexperterna Polykemi vikten av att tänka om och tänka till. Klimatavtrycket kan minskas dramatiskt vid rätt val av rätt material till rätt produkt – ett faktum som utmanar både industri och varumärkesägare.

– Vi har jobbat hårt för att lyfta den här frågan de senaste åren. Råmaterialen är den enskilt största påverkansfaktorn av klimatet i en produkt. Mellan 60 och 80 procent av klimatavtrycket härrör från materialvalet, säger Henrik Palokangas, hållbarhetsspecialist för polymera material.

Sänkt koldioxidavtryck med 85 procent

Under Elmia Subcontractor har han lyft ämnet både från utställarscenen och i montern. Och även om det idag är allmänt känt och omtalat, att materialval bär stort ansvar för totala CO2-utsläpp, så blir det extremt tydligt när man tittar på konkreta siffror. Henrik förklarar: 

– Om du till exempel tillverkar en produkt i glasfiberförstärkt polyamid, PA6 GF30, kan du sänka klimatbelastningen med 61 procent genom att välja återvunnet material.  

Väljer du i stället att byta till glasfiberförstärkt polypropen, PP, som kan ha precis de egenskaper som produkten kräver så sänker du klimatbelastningen med 75 procent. Kan du dessutom välja återvunnen glasfiberförstärkt PP landar besparingen på 85 procent. Med en sådan sänkning av råmaterialets klimatbelastning som påverkar upp till 80 procent av slutproduktens belastning så får det genomslag. 

– Det är helt fantastiskt. Nyckeln är att våga ompröva sina materialval, säger Henrik Palokangas.

Materialsmart kalkylator ger raka svar 

Klimatavtrycket sänks när du väljer återvunnet – men det gör också stor skillnad vilken polymer du väljer. På Polykemis egen sajt Materialsmart.se finns en kalkylator kan du själv simulera hur klimatbelastningen minskar när du byter till ett mer klimatsmart polymert material, baserat på tredjepartsverifierade LCA-data från Polykemis anläggning i Ystad.  

– Vi tittar idag på klimatavtrycket som en teknisk specifikation bland andra tekniska specifikationer där målet är att hitta ett material som uppfyller de tekniska kraven samtidigt som du får så låg klimatbelastning som möjligt. Vi är experter på materialen, kunden är expert på sin produkt, och därför är det viktigt att föra de här samtalen så tidigt som möjligt, säger Henrik. 

Mässan ger plats för fruktbärande möten

Familjeägda Polykemi grundades 1968 och har förutom huvudkontor och anläggning i Ystad även två anläggningar i Kina och en i USA. Med ca 350 anställda och en omsättning på 1,6 miljarder SEK har man specialiserat sig inom utveckling och försäljning av polymera material till framför allt formsprutningsindustri och extrudering. Sedan många år tillbaka är man också en återkommande utställare på Elmia Subcontractor där man möter viktiga kunder. 

– Vi har haft bra med besök i år och framför allt väldigt bra kvalitet på besöken. Mässan är en plats där man etablerar fruktbärande kontakter och jag tror att mässan som form har fått en ännu större social och fysisk betydelse sedan vi lärde oss att mötas digitalt, säger Henrik Palokangas.

Bildtext: Se över dina materialval och minska ditt klimatavtryck. Det rådet gav Henrik Palokangas, Polykemi, till besökare på Elmia Subcontractor.