12 - 14 nov. 2024

Ny teknik och rätt personal är utställaren Hygaps framgångsfaktorer

Ny teknik och rätt personal är utställaren Hygaps framgångsfaktorer
Hygap, det lilla familjeföretaget med storbolagstänk svarar på tre frågor om samverkan och satsningar på ny teknik.

Metallbearbetningsföretaget som erbjuder ett brett sortiment av allt från enstaka prototyper till stora serier som levereras just in time, rakt in i sina kunders produktion, med stark kompetens genom hela processen- från idé till färdig produkt.

Vilka satsningar har ni gjort senaste tiden? Hur ser du på svensk tillverkningsindustri i stort?

Vi har investerat kraftigt i ny teknik och nya processer för att kunna leverera ännu mer kompletta produkter, nå en högre förädlingsnivå och bli än mer effektiva på flera punkter i värdekedjan. Och därmed kunna hålla produkten längre hos oss.

Vi har nyligen investerat i två olika bolag vilket gör Hygapgruppen starkare. Vi är sedan tidigare väldigt kompetenta inom rör och profiler, men med de nya bolagen tar vi också stora kliv inom plåt och kan därmed även stärka dessa processer. Nu blir vi än mer attraktiva och effektiva i vårt erbjudande mot kunden då vi kan göra fler produkter sammansvetsade och tillverka väldigt mycket i huset.  

Andreas berättar också att de har anställt en VD till ett av bolagen som har stor erfarenheten av ett storbolagstänk som de vill utveckla och dra nytta av.

På frågan kring tron på svensk tillverkningsindustri svarar Andreas utan tvekan:

- Jag tror stenhårt på svensk tillverkningsindustri och jag är övertygad att vi går stärkta ur detta.

På senare år har den ”svenska plantan” som vi har vuxit även internationellt, med stora volymer och större kunder har valt att ”komma hem”.  Vi löser nu leveranserna åt kunderna som ser vinningen med att hålla det lokalt.

- Men då är det viktigt att produktionen står upp kostnadsmässigt och kvalitetsmässigt gentemot andra länder och är det något land som klarar detta så är det Sverige, betonar Andreas.

personal_vid_maskin_1920x1080.png

Kompetensutveckling och samverkan är några nyckelord för er, berätta?

- Ny teknik och rätt personal är våra framgångsfaktorer, det räcker inte med att satsa på ny teknik menar Andreas.

Utifrån det senaste året tar vi med oss att vi är snabba i vändningarna, personalen är hjälpsamma och flexibla. Vi har prioriterat att utbilda personalen på flera områden när vi inte kunde erbjuda de vanliga arbetsuppgifterna, men fokuset låg främst på utbildning i vårt nya affärssystem.  Det var självklart och vi går stärkta ur detta.

Automatiseringen är svårare att göra på våra processer, det är en jätteutmaning jämförelse med övriga branscher inom industrin, detta pga. stora tunga prylar, mycket i stål och långgods vilket kräver enorma maskiner för hantering av detta. Därför har vi tagit fram, ihop med en underleverantör, en helt ny automationslösning för våra rörlasrar som ska sjösättas under hösten. Och den här typen av samverkan gör att vi kan bli än mer effektiva mot andra länder.

- Trots att detta är en stor utmaning finns det en stor kreativitet, vi vet att vi ska göra det här, vi ser till att lösa delar av det och vi väljer att göra det vi kan, säger Andreas.

Ni satsar stort på årets Elmia Subcontractor, med större yta och ny placering, vad betyder mässan för er och vilka förväntningar har ni på året mässa?

Vi har gått från att se vårt deltagande på mässan som en relativt tuff investering för ett litet bolag som oss och med en viss tveksamhet på resultatet till att mässan nu är en självklarhet för oss att finnas med på. Elmia Subcontractor passar oss perfekt, här kan vi bredda vårt erbjudande till inköpare, produktutvecklare, konstruktörer mfl. En av våra största kunder vi har idag träffade vi på mässan.

På årets mässa i november satsar Hygap med ny placering och större monter då de vill och är redo för att visa upp Hygapgruppen som en komplett leverantör för branschen. De är fortfarande det lilla företaget som kan leverera mycket av det som de riktigt stora leverantörerna kan, med samma kvalitet men med en större effektivitet. Elmia Subcontractor är den perfekta platsen för oss att få ut vårt budskap på.

 

 

/globalassets/bilder/massor/subcontractor/2021/artiklar/laser_1920x1080.png
/globalassets/bilder/massor/subcontractor/2021/artiklar/hygap_1920x1080.png
/globalassets/bilder/massor/subcontractor/2021/artiklar/produkter_1920x1080.png