12 - 14 nov. 2024

Motion Control ser samarbetsmöjligheter i framtida projekt

Motion Control ser samarbetsmöjligheter i framtida projekt
5-6 möten inbokade och Anders från Motion Control hoppas på fler. Under tisdagen hölls ett möte, två leverantörer emellan, med företaget Syntronic, där de snabbt kunde snappa upp framtida samarbetsmöjligheter. En fullspäckad och givande första dag på årets digitala matchmaking på Elmia Subcontractor Connect.

”Vi är ju ganska nära varann och gör nästan samma sak men vi såg möjligheten att vi kanske kan hjälpa varandra i framtida projekt. Hade det inte varit för Elmia Subcontractor Connect 2020 hade vi förmodligen inte fått chansen att presentera oss för varandra och berätta om våra verksamheter och vad vi gör.”

Så säger Anders Sjöberg, Business Developer på Motion Control i Västerås, om sitt möte med företaget Syntronic. Anders var mycket nöjd med mötet och de samarbetsmöjligheter som de såg, och trots att han saknar den fysiska mässan är han positivt inställd till den digitala matchmakingen.

”Att göra en matchmaking digitalt är annorlunda, men jag tycker det funkar bra när man ska presentera varandra. Det är mycket bättre än ett samtal eller ett mejl eftersom här får man en bättre fysisk känsla av mötet när man ser en person framför sig och deras uttryck. Det är ju inte samma sak som att vara på en mässa, men fördelen är att man här har en avsatt tid för ett möte och slipper andra störningsmoment runt om som kan uppstå på en fysisk mässa.”

Anders har även haft 4-5 andra möten under matchmakingen och tycker att samtliga möten har varit bra och givande. Anders ser mycket positivt på möjligheten att boka upp sig på flera möten men poängterar vikten av att mötena ska leda till någonting och kännas bra för båda parter.

Vad är ditt sammanlagda intryck av årets digitala matchmaking?

”Även om man saknar den fysiska mässan är det jätteviktigt att det händer något, därför tycker jag att det här digitala eventet är bra. Det visar att Elmia Subcontractor Connect fortfarande finns och att mässan fortfarande håller på. Jag tror att det finns många möjligheter och utvecklingspotential för framtida digitala mässor.”