12 - 14 nov. 2024

Möt Elmia Subcontractor 2024 års första ambassadör – Adigo Drives AB

Möt Elmia Subcontractor 2024 års första ambassadör – Adigo Drives AB
Elmia Subcontractor är stolta över att presentera Adigo Drives AB som den första ambassadören för mässan 2024. Adigo Drives har med sina hållbara elmotorslösningar länge arbetat mot en grönare framtid. Nyckeln till deras framgång beskriver de själva bottnar i ett nära samarbete med sina kunder och leverantörer, där de gemensamt kan hitta nya innovationer och lösningar.

Adigo Drives AB är en återkommande utställare på Elmia Subcontractor, vilka specialiserar sig på att utveckla och leverera anpassade elmotorslösningar, elektriska motorsystem för framdrivning och HMI-produkter. Företaget utvecklar helhetslösningar till sina kunder – från batterier till drivsystem till övervakning och reglage. 

Peter Mayer är VD på Adigo Drives, ett företag som befinner sig på en marknad i stark tillväxt. Deras kunder återfinns inom vitt skilda branscher; såsom tyngre fordon, industri och medicinteknik, och produkterna används bland annat i elektriska arbetsfordon, förarlösa materialhanteringsvagnar, lyfthjälpmedel och röntgensystem.

Hållbarhet: En del av Adigo Drives DNA

I över 25 år har Adigo Drives utvecklat lösningar som minskar klimatavtrycket, men på senare tid har medvetenheten hos både kunder och leverantörer avsevärt ökat kring vikten av hållbara lösningar. Peter Mayer menar att företaget idag upplever att kunderna ser hållbarhet som en mer central aspekt, och också ställer högre krav på miljövänliga, ergonomiska och funktionella lösningar än tidigare. Han utvecklar:  

– På Adigo Drives är hållbarhetsarbetet en given byggsten i vår vardag, det är mer än en vision och i stället en daglig praxis. Att arbeta mot en mer hållbar framtid är något vi gör varje dag, det är en del av vårt DNA. Vi är glada över den ökade medvetenheten kring frågan, vilket gör att våra lösningar är relevanta för fler.  

Det är inte bara kunderna som ställer nya krav på hållbarhet. Även politiska beslut och myndighetsregler påskyndar utvecklingen av hållbar teknik, vilket Mayer ser positivt på. Han berättar: 

– Våra lösningar bidrar till hållbarhet på två sätt: vi ersätter förbränningsmotorer med elektriska system, vilket minskar klimatavtrycket, och vi strävar alltid efter att minimera energiåtgången i våra produkter genom effektiva lösningar.

Samarbete och spetskompetens, en nyckel till framgång

Adigo Drives har deltagit som utställare på Elmia Subcontractor under flera år, vilket gett företaget värdefulla kundrelationer och affärer. Temat för årets mässa, "Navigating change together", speglar bra hur Adigo Drives själva arbetar – då de tillsammans med kunder och leverantörer löser problem och behov. Mayer understryker vikten av tätt samarbete med sina samarbetspartners för att utveckla skräddarsydda lösningar: 

– De produkter vi tar fram är oftast specialanpassade och unika för varje kunds behov, säger Mayer. Vi prioriterar att träffa våra leverantörer och kunder ofta för att underhålla och bygga starka relationer. Det är tack vare deras specifika behov och vår gemensamma kunskap som vi tillsammans får fram de bästa lösningarna.

Elmia Subcontractor: En viktig plattform

Elmia Subcontractor har funnits i snart 50 år och är idag en given mötesplats för många företag inom tillverkningsindustrin. Adigo Drives ser det som en betydelsefull plattform att synas och medverka på. Peter Mayer utvecklar: 

– Mässan ger oss möjlighet att lägga örat mot rälsen och förstå vad som är på gång i näringslivet. Att allt och alla är samlade under ett tak är både hållbart och smart. För oss innebär mässan att vi kan stärka relationerna med våra befintliga kunder och knyta nya kontakter med potentiella affärspartners. Vi är stolta över att vara ambassadörer för Elmia Subcontractor 2024, ett hedervärt uppdrag! 

Mer om Adigo Drives AB

Adigo Drives AB är specialiserat på utveckling och leverans av anpassade elmotorslösningar och elektriska motorsystem för framdrivning och HMI-produkter. Företaget erbjuder helhetslösningar från batterier till drivsystem och övervakning, med fokus på hållbarhet och energieffektivitet. Läs mer på www.adigoab.com/